Låt de arbetslösa sova ut i stället

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jonas Thornell: Avveckla Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Meningslösa jobb, arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsprojekt skapar negativ stress! Människor hamnar ”utanför” eftersom de inte orkar umgås med sina vänner och släktingar på fritiden.

Detta andra ”utanförskap” nämner aldrig politiker. Förmodligen på grund av de själva inte kommit så långt i konsten att lära känna sig själva och sina defekter.           

Psykiatri, allmänläkare och vi som arbetar med psykologi, kommer i kontakt med detta fenomen i våra möten med hjälpsökande individer. Symptomen handlar om stress, sömnbesvär, missbruk av substanser, depressioner – och allt som oftast framkommer tydliga paralleller till negativa stressfaktorer och brist på tid till personlig återhämtning.

Samhällsekonomiskt vore det avsevärt mycket mer fördelaktigt att avveckla Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De sparade pengarna kunde hellre riktas direkt till sjuka och arbetslösa.

Förlorarna på en sådan politik skulle vara de höga myndighetscheferna, som ingalunda skulle bli erbjudna lika välbetalda jobb i det privata näringslivet.

Full sysselsättning är i dag varken önskvärt eller realistiskt med hänsyn till marknadens genuina behov av arbetskraft. Därför bör arbetslösas status höjas eftersom de ”sliter” mindre på miljön – de lever ju enklare rent konsumtionsmässigt!  

Mänskliga tillstånd - fysiska och psykiska - som ligger på gränsen till värre sjukdomstillstånd förvärras ofta när Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska blanda sig i.

I många fall är det mer uppbyggande att låta sjuka och arbetslösa vara hemma - sova ut, vila, träna och förkovra sig.

Att gå på bibliotek för att läsa dagstidningar och låna riktig litteratur är ett utmärkt och miljövänligt sätt att höja sin bildning och kompetens samt att minska främlingskapet inför sig själv – på biblioteket kan man också lära sig mer om fysiska och psykiska hälsobesvär.

Jonas Thornell

Publicerad: