Fel att skattepengar går till hederskultur

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

16 riksdagsmän: Sluta skattefinansiera religiösa grupper som står utanför demokratins kriterier

DEBATT. En kartläggning – nyligen utförd av föreningen Varken Hora eller Kuvad i olika Stockholmsförorter – visar att hela 28 procent av alla flickor i studien upplever att de är mycket hårt kontrollerade av sina föräldrar och släktingar. Studien omfattade 1 100 ungdomar i åldrarna 12-18 år. Det handlar om att flickor inte tillåts gå på vissa lektioner i skolan eller delta i klassutflykter, att flickor förbjuds att träffa pojkar och sällskapa med ungdomar från ”andra” religioner/etniska grupper med mera.

Ungdomsstyrelsens kartläggning (2009) Gift mot sin vilja fann att det är 70 000 ungdomar som i Sverige växer upp under begränsande livsvillkor till följd av (heders)kulturer och olika religiösa och traditionella regler som står i konflikt med individens mänskliga rättigheter. Carin Götblads utredning (2014) visade att det handlar om över 100 000 ungdomar.

Frågan är om vi nu har att vänta ytterligare en omfattande utredning som visar att siffran stigit med ytterligare 30 000 vad gäller antalet ungdomar diskriminerade i hederns namn.

Sannolikt kommer detta att inträffa om samhället – myndigheter och medborgare – fortsätter att välja att inte konfronteras med kyskhets- och hederskulturers representanter i våra könssegregerade enklaver där konservativa män ofta samlas och bildar olika samfund och manligt dominerade etniska föreningar för att odla en gammal och förlegad oskuldskulturer.

Med den brist på vilja att se hederskulturens konkreta effekter finns det ingen anledning att förvåna sig över att det på svenska gynokologkliniker under 2015 genomfördes 100-tals så kallade oskuldstester.

En demokrati kan – i yttrandefrihetens namn – uthärda att icke-demokratiska idéer framförs, men organisationer vars principer och praktiker bryter mot mänskliga rättigheter bör inte finansieras med skattemedel.

Det är aningslöst att som SST och en del kommunala myndigheter gör – anslår skattemedel till organisationer som säger sig företräda olika etniska eller religiösa grupper men som sedan inte uppfyller elementära demokratikriterier.

Att förbjuda kvinnor att inneha religiösa ämbete, att förbjuda kärlek före äktenskap och förbjuda homosexuell kärlek överhuvudtaget med mera är lika med att bryta mot grundläggande demokratiska principer.

Därför anser vi att de samfund, vilka på detta sätt bryter mot individens mänskliga rättigheter inte längre skall skattefinansieras. Detta behöver man inte ”utreda”, det behöver man  istället åtgärda.

Problemen kommer inte att försvinna i och med en sådan åtgärd, men den skulle innebära en klar markering och tydligt budskap: Den demokratiska värdegrunden prioriteras, därefter kommer kulturen och religionen. Att inleda en dialog om demokratins principer och mänskliga rättigheter med existerande mansdominerade sammanslutningar bör vara nästa steg.

Naturligtvis kommer en rad ytterligare åtgärder att krävas. Vi återkommer till dem vid senare tillfälle när vi har fått svar på detta första förslag.

Amineh Kakabaveh (V)

Per Westerberg (M)

Annika Lillemets (MP)

Tina Acketoft (L)

Marta Obminska (M)

Marco Venegas (MP)

Carina Ohlsson (S)

Lisbeth Sunden Andersson (M)

Mattias Jonsson (S)

Maria Weimer (L)

Solveig Zander (C)

Thomas Finnborg (M)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Maria Stockhaus (M)

Stig Henriksson (V)

Birgitta Ohlsson (L)

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN