Lagen för skogsvård förtjänar en översyn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2016-07-14 | Publicerad 2016-07-13

Debattörerna: Lyssna inte bara på skogsindustrin, ministern

Vad händer nu med den pågående utredningen av skogsvårdslagen, frågar sig debattörerna.

Under igår, onsdag nåddes vi av beskedet att Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) valt att entlediga Charlotta Riberdahl, statens utredare av skogsvårdslagen. Anledningen? En filosofisk reflektion.

Under Almedalsveckan, hölls ett flertal seminarier med fokus på skog. I ett av dessa deltog bland annat hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl, regeringens utredare av den pågående rättsliga översynen av Skogsvårdslagen. Efter en fråga från moderatorn, avslutar Riberdahl med en rent filosofisk reflektion; Ska det tillåtas ett så stort privat ägande av en sådan viktig naturresurs, som samtidigt är av stort nationellt och globalt intresse ur miljösynpunkt?

Denna filosofiska reflektion väckte starka känslor bland många i lokalen, varpå Riberdahl senare fick förtydliga att hennes reflektion vad gällande ägande varken var ett personligt ställningstagande kring äganderätt eller en fråga som överhuvudtaget hanteras inom utredningen. Det handlade snarare om just en rent filosofisk reflektion om vem som kan äga vad.

I nationella medier gick det att läsa att Kristina Yngwe (C) tycker att utredningen ska kastas i sopkorgen, då den ”riskerar att ytterligare begränsa äganderätten”. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) ställde sig även bakom detta och ansåg att Riberdahl skulle fråntas sitt uppdrag.

Uppenbarligen lyssnar Bucht på skogsindustrin utan att ta in ytterligare synpunkter från sina väljare och har nu entledigat Riberdahl.

Det är tråkigt att taket för diskussionen om skogen är så lågt att det inte ens går att samtala om vad som skulle vara bäst. Skogsindustrin agerar bland annat aktivt för att minska transparensen i skogsbruket genom att kritisera att Skogsstyrelsen redogör för offentliga handlingar.

Det är dessutom rent av oroväckande att landsbygdsminister Bucht, med det ansvar han har, öppet ifrågasätter experters bedömningar om vad som är de bästa verktygen för att bevara arter, något han tydligt gjorde under en debatt i Almedalen.

Givet att Bucht nu avsatt Riberdahl så undrar vi vad som kommer hända med den pågående utredningen.

Det ser dessvärre ut som att skogsindustrin försöker utnyttja en filosofisk reflektion för att undvika hela den juridiska översynen. Finns det oklarheter i lagen så är väl alla snarare förtjänta av att den ses över, inte att den, som C önskar, ”kastas i papperskorgen”, och att utredningen får genomföras i sin helhet.

Utredningen är redan starkt försenad och att tillsätta en ny utredare kommer äta upp ytterligare tid och dessutom riskera en låg kvalitet på utredningen, och kanske hamna i någons byrålåda utan vidare åtgärd. Det är väl inget som Bucht som landsbygdsminister skulle vilja?

Att skogsindustrin inte vill att en jurist ska se över spelreglerna för hur skogsbruk ska bedrivas lagligt i Sverige tyder inte minst på ett stort ointresse för demokratiskt beslutade miljömål.

Eller finns det brister i systemet som inte får upptäckas? Vi kan bara undra hur Bucht hade reagerat om Riberdahl under Almedalsveckan hade sagt att hon - ur ett rent filosofiskt perspektiv - tyckte att äganderätten borde stärkas och att frihetsgraderna i skogsbruket borde öka.

Hade Bucht ifrågasatt hennes intressen och omedelbart avsatt henne från uppdraget då?

Ahmed Al-Qassam, Ordförande PUSH Sverige

David van der Spoel, Talesperson för Skydda skogen

Isak Utsi, Förbundsordförande Sáminuorra

Minou Moon, Ordförande Fältbiologerna

Andrea Söderblom-Tay, Ordförande i Jordens Vänner

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.