ÅSIKT

Kära Jonatan, hjälp oss hitta förövarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Indiens Sverigeambassadör vill träffa Jonatan Alfven efter debattartikel

Du har fokuserat på ett mycket allvarligt problem som Indien och många andra länder står inför, skriver Indiens Sverigeambassadör Banashri Bose Harrison och bjuder in till ett möte med den svenske hjälparbetaren.

REPLIK. Kära Jonatan, jag har läst din debattartikel i Aftonbladet den 21 maj. Det gör mig verkligen ledsen att den indiska festivalen Namaste Stockholm tycks ha provocerat dig till att skriva den här artikeln. Den indiska hälsningen Namaste är är menad att visa ömsesidig respekt och festivalen Namaste Stockholm var ämnad att stärka den ömsesidiga förståelsen och respekten mellan människor i Sverige och i Indien.

Du har fokuserat på ett mycket allvarligt problem som Indien och många andra länder står inför. Emellertid och med all respekt skulle jag vilja påpeka att indier inte är monster som inte bryr sig om vad som händer deras barn.

Vi står verkligen inför många utmaningar, som ofta har sitt ursprung i den fattigdom som vi är fast beslutna att utplåna, men det är något orättvist att insinuera att folket och regeringen helt enkelt inte bryr sig om exploateringen av barn eller flickor för sexslaveri.

Den indiska regeringen tar sitt ansvar på stort allvar, enligt de många internationella avtalen rörande ämnet och jag förser dig gärna med mer fakta kring detta om du är intresserad.

Jag vill också berätta för dig att jag närvarade vid mötet mellan statsminister Löfven och den indiska premiärministern i Mumbai i februari 2016. Som två ansvarsfulla ledare för två hängivna demokratier diskuterade de vikten av jämställdhet mellan könen, respekt för kvinnors och flickors rättigheter och att stärka kvinnors och flickors rättigheter inom livets alla sfärer och kom överens om behovet av att fortsätta utöka ansträngningarna för att säkerställa dessa grundläggande mänskliga rättigheter.

Bland annat berättade min premiärminister för statsminister Stefan Löfven om programmet som regeringen lanserat, kallat ”Educate a Girl Child, Save a Girl Child”, och som är menat att säkerställa att alla flickor ges utbildning.

Emellertid togs ingen specifik fråga vad gäller ”sexslaveri” upp av statsminister Löfven. Därför måste razzian som du nämnder i din artikel ha genomförst på intitativ av de indiska myndigheterna, baserad på informationen man mottagit.

Jag skulle därför vilja be dig att dela med dig av ytterligare specifika detaljer, så att de indiska myndigheterna kan agera omedelbart för att finna och straffa förövarna.

Om det skulle intressera dig så träffar jag dig gärna för ett möte.

Med vänlig hälsning,

Banashri Bose Harrison, Indiens ambassadör i Sverige och Lettland

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt

Sexhandel