Debatt

Sverige ska införa euron senast 2022

Jan Björklund: Vi backar inte för populister – samarbetet med EU måste stärkas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tyvärr har flera av de övriga partierna intagit en mer EU-skeptisk hållning efter Brexit – även Allianspartier, skriver Jan Björklund.
Tyvärr har flera av de övriga partierna intagit en mer EU-skeptisk hållning efter Brexit – även Allianspartier, skriver Jan Björklund.

DEBATT

DEBATT. Över västvärlden sveper nu en nationalistisk våg som yttrar sig i bland annat Brexit, ståltullar och pessimistisk domedagsstämning i förening med högerextremism. Vi liberaler vill peka ut en annan färdriktning med mer samarbete i Europa.

Vi blir stärkta av att det i går i Tyskland blev klart med ny regering med en mycket ambitiös agenda för att fördjupa EU-samarbetet. President Macron har redan presenterat sina planer för en fördjupning.

Vår tids stora problem; klimatförändringar, terrorism, flyktingströmmar och otillräcklig stabil ekonomisk utveckling kräver mer samarbete i EU, inte mindre. I den process som nu inleds i Europa ställs Sverige inför ett viktigt val, som förr eller senare blir skarp: vill Sverige vara med och forma framtidens EU på riktigt eller vill Sverige sitta på läktaren?

Två av riksdagens partier, SD och V, vill att Sverige går ur EU. SD och V avskyr i grunden den liberala samhällsmodell som hela EU-samarbetet bygger på. De vill att Sverige ska sluta sig och agera mer nationellt, även om de båda partierna har helt olika ideologiska utgångspunkter.

Tyvärr har flera av de övriga partierna också intagit en mer EU-skeptisk hållning. Efter Brexitomröstningen började även Allianspartier tala om behovet av fler ”röda kort”, att medlemsstater ska ha veto mot fler beslut.

Vi liberaler drar dock motsatt slutsats. Vi vill fördjupa EU-samarbetet och Sverige ska vara aktiv i den utvecklingen.

Liberalerna presenterar i dag en ”EU-agenda 2022”:

Sverige ska införa euron senast 2022

Sverige är en liten öppen ekonomi som är beroende av vår omvärld. Ingen marknad är så viktig för svenska företag som den europeiska: nästan 75 procent av alla varor som Sverige exporterar hamnar här.

Ingen annan enskild fråga avgör i så hög grad Sveriges ställning i det europeiska samarbetet. Det är i eurokretsen som alla viktiga ekonomisk-politiska beslut fattas. Euromotståndarnas huvudargument är att vi förlorar möjligheten att föra en självständig penning- och valutapolitik om vi går med i eurosamarbetet. Invändningen är riktig. Det är bara det att ett litet land som Sverige även utanför euron har en mycket begränsad självständighet.

När eurosamarbetet startade var det behäftat med svagheter. Under hårt tryck från EU har nu mycket kraftfulla åtgärder vidtagits av de länder som tidigare starkt misskött sin ekonomi. Dessutom har flera stora reformer sjösatts så att det inte ska hända igen. Europluspakten, finanspakten, bankunionen har införts och syftar till att inget land i eurozonen ska kunna missköta sin ekonomi, och att säkerställa en större stabilitet i banksystemet.

Sverige bör stödja de reformer som nu diskuteras för att stärka eurosamarbetet.

Sverige ska omedelbart gå med i bankunionen

Att Sverige står utanför eurozonens bankunion bidrog till Nordeas beslut att flytta sin centrala verksamhet till Finland. Banksamarbetets syfte är att reglera och kontrollera att stora banker bedrivs på ett seriöst sätt som garanterar långsiktig stabilitet.

Sverige ska ingå i den europeiska åklagarmyndigheten och EU måste skapa ett europeiskt FBI. Den grova brottsligheten är internationell. Det behövs mer muskler på europeisk nivå för att bekämpa grov brottslighet.

Klimatet är gemensamt och inte nationellt. Liberalerna vill att Sverige säger ja till en europeisk koldioxidskatt.

Investera mer EU-resurser i forskning, utveckling och infrastruktur. Liberalerna anser att Sverige ska vara beredda att öka EU:s budget, förutsatt att medlen används till viktiga framtidsinvesteringar i till exempel forskning. Det omoderna jordbruksstödet borde däremot avvecklas.

Jag är medveten om att Liberalerna med detta program sticker ut hakan. Men politik handlar för oss inte om att sticka upp ett blött finger i luften, utan att driva de frågor vi tycker är viktiga.

EU är grundat av stater som valt den liberala samhällsmodellen, för att liberala värderingar ska stå starkare i vår samtid och för kommande generationer.

Nu utmanas EU-samarbetet och därmed den liberala samhällsmodellen av såväl höger- som vänsterpopulister. Men vi kommer inte att backa för populism eller inskränkt nationalism. Vi vill att Sverige ska tillhöra EU:s kärna.


Jan Björklund, partiledare Liberalerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Valet 2018

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

EU

Euron

Liberalerna

Jan Björklund