Debatt

Regel-Sverige måste bli mindre krångligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Ställ krav på myndigheter – meningslösa regler ska avskaffas

Det är den som vill göra livet krångligare för folk som ska ställas till svars. Tyvärr låter det i den offentliga debatten ofta som om det vore tvärtom, skriver Christer Nylander (L).
Det är den som vill göra livet krångligare för folk som ska ställas till svars. Tyvärr låter det i den offentliga debatten ofta som om det vore tvärtom, skriver Christer Nylander (L).

DEBATT. Under åtta regeringsår gjorde Alliansen ansträngningar för att minska den samlade regelbördan, särskilt för företagen. Men vi måste vara självkritiska och konstatera att de sammantagna resultaten inte var tillräckliga.

Sverige kan komma mycket längre på vägen mot ett samhälle utan onödigt regelkrångel för privatpersoner eller företag.  Det är dags att höja ambitionerna.

Det är den som förespråkar offentlig reglering som har bevisbördan. Det är införandet av statliga regelverk som ska motiveras, inte frånvaron av dem. Det är den som vill göra livet krångligare för folk som ska ställas till svars. Tyvärr låter det i den offentliga debatten ofta som om det vore tvärtom.

Liberalerna presenterar därför nu fyra förslag för minskat krångel.

1. En regel in, en regel ut. Sverige bör införa en lagstiftningsprincip som innebär att för varje ny betungande administrativ börda som införs måste en motsvarande börda tas bort. Liknande regler är i dag införda i bland annat Kanada, Tyskland och Storbritannien. Vi vill dessutom gå längre. En regel in, en regel ut ska i så stor utsträckning som möjligt ska tillämpas på inte bara företag, utan också privatpersoner.

2. Låt reglerna utmanas av den som måste tillämpa dem. Det är i vardagen som meningslösheten i en regel avslöjas. Den personal som arbetar i myndigheter och förvaltningar har stor kunskap om vilka bestämmelser som skapar onödigt krångel. Den kunskapen ska frigöras.

I Danmark har socialförvaltningen i Köpenhamns kommun infört Meningssamlingen som ett verktyg mot ”regeltyranniet”. När anställda hittar en regel de tycker är dålig eller meningslös anmäler de den till Meningssamlingen. De som ansvarar för regeln får då motivera varför de tycker den är meningsfull. Övertygar de inte Meningssamlingen avskaffas den. Vi anser att svenska myndigheter, landsting och kommuner bör inrätta ett system liknande Meningssamlingen.

3. Fler myndigheter ska leta onödiga regler. År 2011 gav alliansregeringen i uppdrag till Försäkringskassan att se över möjligheterna till regelförenklingar. Försäkringskassan har därefter fortsatt med årliga så kallade antikrångelkataloger med konkreta förslag. Liknande uppdrag har också getts åt andra myndigheter, till exempel 2013 då femton myndigheter fick i uppdrag att årligen rapportera till Tillväxtverket hur de arbetar med förenklingsfrågor.

Vi anser att fler myndigheter ska ha ett uttryckligt uppdrag att arbeta med regelförenklingar. Det är viktigt att arbetet ges samma vikt oavsett om den onödiga byråkratin drabbar företag eller privatpersoner. Den enskildes tid är lika värdefull som företagarens, även om tidsförlusten inte lika lätt kan mätas i pengar.

4.  Sverige måste inte alltid vara bäst i klassen i EU. Begreppet ”gold-plating” – förgyllning – används för att beskriva att ett land vid genomförandet av EU-regler går mycket längre än nödvändigt. Ibland är det helt rätt att göra det. Till exempel ska Sverige vara ett föregångsland på miljöområdet. Men det förekommer också att Sverige utan tillräckliga skäl har genomfört omfattande reglering, kanske i en strävan att vara bäst i klassen.

Liberalerna anser att utgångspunkten vid genomförandet av EU-lagstiftning bör vara miniminivån, det vill säga att Sverige uppfyller grundkraven.

Om det finns skäl att gå längre (till exempel av hänsyn till miljön, folkhälsan eller arbetarskyddet) måste det tydligt visas att fördelarna väger tyngre än den nackdel som ligger i en ökad regelbörda.

Liberalismen utgår från den enskilda människans rätt att fatta beslut om sitt eget liv. Sverige behöver färre regler och enklare regler. Det är bra för företagsamheten, bidrar till effektivare förvaltning och ökar individernas frihet.

Christer Nylander, gruppledare Liberalerna

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Christer Nylander

ÄMNEN I ARTIKELN

Christer Nylander

Liberalerna