ÅSIKT

Barn ska inte kunna köpa alkoholglass

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Folkhälsomyndigheten kan agera – utan att invänta en lagändring

Så länge Folkhälsomyndigheten inte agerar kommer en glass på fem volymprocent även fortsättningsvis kunna säljas och marknadsföras helt lagligt till barn och unga, skriver debattörerna.

DEBATT. Det är mycket märkligt att Folkhälsomyndigheten inte agerar när en alkoholhaltig glass på fem volymprocent säljs på nätet och i butiker runt om i Sverige. Dessutom marknadsförs glassen på ett sätt som uppenbart når barn och unga.

Sverige har en alkoholpolitisk modell som bland annat bygger på kontrollerad försäljning i syfte att främja folkhälsan. Politiken har starkt stöd, såväl bland befolkningen som bland de politiska beslutsfattarna. Den myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå är Folkhälsomyndigheten. De ska garantera att all försäljning av alkohol sker ansvarsfullt, att lagar och bestämmelser efterlevs, och reglerna ska vara konkurrensneutrala.

Försäljningen och marknadsföringen av den aktuella alkoglassen har uppmärksammats i flera medier under de senaste veckorna.

Glassen dök upp på marknaden redan sommaren 2015 och Folkhälsomyndigheten gjorde då bedömningen att den inte är en alkoholdryck, utan ett så kallat alkoholhaltigt preparat. Det innebär bland annat att produkten inte omfattas av försäljningsreglerna i alkohollagen eller av marknadsföringsreglerna för alkohol. Glassen kan, tack vara myndighetens bedömning, alltså säljas och marknadsföras till barn och unga helt lagligt.

Folkhälsomyndigheten menade också att de inte kunde agera, utan att det krävdes en förändring i alkohollagen för att alkoholglassen ska regleras på samma sätt som alkoholhaltiga drycker.

För det fösta är det anmärkningsvärt att Folkhälsomyndigheten klassar glassen som ett alkoholhaltigt preparat. Därmed gör de skillnad mellan en fryst produkt som innehåller fem volymprocent alkohol och alkoholdrycker som är hälften så starka. Är det någon myndighet som borde ha stor kunskap om alkoholens skadeverkningar så är det Folkhälsomyndigheten. Dessa skadeverkningar gäller oavsett om produkten är flytande eller fryst. Och när glassen smälter blir den som vilken alkoholhaltig dryck som helst.

Alkoglassen ges också konkurrensfördelar vilket sker på bekostnad av såväl seriösa leverantörers produkter som på folkhälsoskyddet.

För det andra kan Folkhälsomyndigheten visst agera, även om de står fast vid sin bedömning att alkoglass är ett alkoholhaltigt preparat. Att ändra alkohollagen så att alkoglass innefattas av lagstiftningen är en lång och tidskrävande process.

Men Folkhälsomyndigheten behöver inte invänta en ändring i lagen eftersom de har möjlighet att ta fram så kallade föreskrifter. Föreskrifter är bindande regler och i en sådan kan myndigheten reglera försäljningen av alkoglassen, så att den sker så samma sätt som med andra alkoholdrycker. Detta påpekades också för Folkhälsomyndigheten redan höstas. Trots det har ingenting hänt.

Folkhälsomyndigheten har helt enkelt valt att skjuta ifrån sig frågan och vi är många som frågar oss varför. Det är ett uppseendeväckande agerande av den ansvariga myndigheten, inte minst eftersom de har haft över ett år på sig att hantera frågan.

Myndighetens icke-agerande riskerar i förlängningen att öppna upp för att fler väljer att kringgå lagen på ett liknande sätt som glassproducenten nu gör. Det är ett hot mot såväl folkhälsa som mot seriösa leverantörer.

Men framför allt, så länge Folkhälsomyndigheten inte agerar kommer en glass på fem volymprocent även fortsättningsvis kunna säljas och marknadsföras helt lagligt till barn och unga.

Juan-Pablo Roa, verkställande direktör IQ

Mattias Grundström, Alkoholleverantörernas Granskningsman (AGM)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM