ÅSIKT

”Paradigmskifte krävs, ministern”

DEBATT

Replik på Eskil Erlandssons debattinlägg 18 juli.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson undviker konsekvent de verkliga problemen med det svenska jordbrukets förorening av Östersjön. Han talar om fosfor i tvättmedel, reglering av lagring av stallgödseln och använder de siffror om utsläpp som är fördelaktiga för hans argumentation.

De verkliga problemen är: fel odlingssystem i jordbruket, importen av konstgödsel och kemikalier, avsaknad av högre utbildning och blockering av eko-sorter.

Alla är överens om att CAP (EUs gemensamma jordbrukspolitik) låser fast det nuvarande omoderna odlingssystemet. En förändring måste till som gynnar det moderna ekologiska odlingssystemet.

Paradigmskifte krävs inom jordbruket. Det gamla omoderna konventionella odlingssystemet måste avvecklas snabbt. Stopp för användande av konstgödseln och kemikalier. Avveckling av de svenska ”djurfabrikerna”. Under omställningen kan gödseln fördelas till jordbruken utan djurhållning och ersätta konstgödseln.

Jordbrukets utsläpp av kväve har enligt Jordbruksverket minskat med 7 000 ton sedan år 2000.

För att få någon relation till siffrorna används 160 000 ton mineralgödselkväve, utöver all stallgödsel från alla mjölkkor, köttdjur, grisar, höns, kycklingar, hästar etc.

Totalt säljs 712 000 ton lättlösliga mineralgödselmedel per år i Sverige. Allt detta transporteras också på vägarna. Det blir lågt räknat 14 250 långtradare med 50 ton var som åker på vägarna och dricker diesel. Parkerade efter varandra räcker de 34,1 mil. Det nämner inte jordbruksministern! En miljöfråga bara det!

De ekologiska livsmedlen förbrukar 25–30 procent mindre energi än de konventionella. En klimatfråga som konsumenterna kan påverka direkt!

Statligt finansierade utbildningar i det moderna ekologiska odlingssystemet – saknas i Sverige inom Sveriges Lantbruksuniversitet!

De utsädessorter av säd som behövs i det moderna ekologiska odlingssystemet förbjuds på EU:s sortlista.

Genomför ett systemskifte av det omoderna svenska jordbruket som läcker som ett såll till Östersjön. Satsa resurser så att det moderna ekologiska/biodynamiska odlingssystemet, med låg energiförbrukning och hög miljöfaktor kan utvecklas fritt.

Läs fler inlägg här: