Debatt

Alliansen hotar den fria kulturen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Tomas Bolme, Marika Lagercrantz och Jerry Williams: Värsta hotet är alliansens attack på vårt sätt att arbeta för bättre löner och mindre arbetslöshet.

Den borgerliga allliansens attack på kulturarbetare är det värsta hotet mot den fria kulturen, skriver Tomas Bolme, Marika Lagercrantz och Jerry Williams.
Den borgerliga allliansens attack på kulturarbetare är det värsta hotet mot den fria kulturen, skriver Tomas Bolme, Marika Lagercrantz och Jerry Williams.

Hela kulturområdet i Sverige bygger på offentliga anslag. Kultur är mycket personalintensivt och genererar sällan vinster och överskott. Marknaden må vara bra på mycket, men inte på kultur och demokrati.

Den borgerliga alliansen saknar en gemensam kultur- och mediepolitik. Alliansens ledande parti - moderaterna - har tonat ner systemskiftet på nationell nivå. På regional och lokal nivå är bilden en annan. I till exempel Stockholms läns landsting vill moderaterna helt avveckla kulturbudgeten.

Moderaterna vill också montera ner public servicetelevision och -radio. De vill återinföra avgifterna på museeerna och minska anslagen till studieförbunden med 300 miljoner. Studieförbunden är verkligt viktiga kulturarrangörer i hela Sverige.

Men det värsta hotet mot kulturen är nog alliansens attack på vårt sätt att arbeta för bättre löner och mindre arbetslöshet.

Kulturarbetsmarknaden erbjuder ytterst få tillsvidareanställningar. Flertalet yrkesverksamma arbetar med olika former av tidsbegränsade anställningar eller är F-skattare/egenföretagare.

Det innebär att det ofta uppkommer perioder utan inkomst mellan jobben. Mellanliggande arbetslöshetsperioder på kulturarbetsmarknaden är inte i första hand ett uttryck för bristande etablering på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är, tyvärr, kulturarbetsmarknadens särart. Kulturpolitiken samspelar därför med arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringen.

När det gäller försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen är alliansen helt överens. De förslag som alliansen lagt fram ger särskilt dramatiska effekter på kulturområdet. De har föreslagit en rad förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Med alliansens a-kasseförslag får kulturarbetarna också den högsta avgiften till a-kassan på arbetsmarknaden, det blir en ökning med 5 000 kronor per år.

Deras avsikt är inte dold. Moderaternas chefsekonom Anders E Borg har öppet och frankt deklarerat att syftet med förslaget är att få kulturarbetarna att söka sig till andra områden, till exempel hemtjänsten.

Hur alliansens kulturpolitik kommer att gestalta sig vet ingen. Men alliansens politik, som den presenteras av dess främsta företrädare moderaterna, innebär att vi som professionellt yrkesverksamma kulturarbetare känner stark oro. Vi vill att den som tror på en fri kultur som kan växa röstar för alliansfri kulturpolitik den 17 september.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt