ÅSIKT

Replik: Skolrevoltörer borde skaffa glasögon

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

– kejsaren är fullt påklädd, nästan...

Tjia Torpe baserar sina argument på fel underlag. Det är lätt att säga att svenska elever har bättre resultat än just länder som Frankrike, USA, Tyskland, Storbritannien - och andra såsom Danmark och Norge, när just dessa länder plus en stor del av i-länderna inklusive Sverige har drabbats av samma problem: att kvaliteten på deras nationella utbildningsprogram har försämrats de senaste decennierna. Sverige har helt enkelt fortsatt att vara bäst jämte länder som har samma nedstigningskurva i utbildningskvalitet.

Hur kommer detta sig? Kan de vara för att i-länder har sedan 1980-talet ändrat studieplaner för att ekonomisera den inhemska utbildningen, och att de sedan influerar varandra att ta liknande steg när siffrorna ser rätt ut, utan att ta hänsyn till konsekvenserna det ger på kommande barns akademiska framtid? Man kan till exempel lätt tappa räkningen på hur många gånger betygsystemet har ändrats här i Sverige de senaste tjugo åren. För att inte nämna hur ofta studieplanen har ändrats för gymnasieelever. Någon borde för länge sedan ha dragit i handbromsen och sagt “laga inte det som ej är sönder”, men det skedde inte.

Utbildningsproblemen är inte ett nationellt fenomen, det är ett globalt problem, och det sprider sig. I takt med att u-länder tar ett steg närmare Västvärlden, överger de sina tidigare utbildningsprogram och anammar Västvärlden i tron att detta kommer att ge högre akademiska kunskaper, som därmed bidrar till en förbättrad inhemsk ekonomi i framtiden. Resultaten har visat sig vara katastrofala. Argentina är ett bra exempel: under slutet av 70-talet fick argentinska elever jämföra sina geografiska och matematiska kunskaper gentemot bland andra USA.

Överraskande nog var argentinarna långt mycket bättre. Hur kunde det komma sig, frågade sig dåtidens experter? Argentina hade inte ändrat sin studieplan på nästan hundra år. Idag är bilden en helt annan. I sin strävan att bli en del av västvärlden har Argentina anammat just USA:s studieplan, vilket har resulterat i enorma studieförsämringar. När man sedan jämförde studieresultat med USA, såg man att man nu hade lyckats att komma ner i samma nivå som amerikanerna.

Sanningen i vitögat är att dagens studieresultat inte står sig mot gårdagens. Så Torpe, sluta jämföra med andra länder, och titta istället på hur vi står oss mot 1970-talets och 1980-talets svenska studieprogram i stället.

Eiffel Mattsson

filmproducent