Debatt

S säljer ut jämställdheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

EU-kritikerna varnade oss i mitten av 90-talet när Sverige med en hårsmåns marginal bestämde sig för att överlämna sig till den Europeiska unionen. Jämställdheten skulle vridas bakåt i Sverige. Nu tycks vi vara på väg dit. Tyvärr med god hjälp av svenska socialdemokrater.

Nyblivna mammor ska nu förbjudas att arbeta de första sex veckorna efter förlossningen. Papporna kan få högst två veckors ledighet, men det är klart att huvudansvaret för barnet ligger på mamman. Det blir följden om reglerna för föräldraledighet inom EU förändras.

Lyckligtvis har andra märkliga förslag som obligatorisk amning i sex månader och förbud för nattarbete för kvinnor avvisats i det aktuella direktivet. Men Europaparlamentets jämställdhetsutskott, eller utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet, har beslutat att mammor måste vara lediga.

Risken är överhängande att den svenska lagstiftningen som ger mamman och pappan rätt att ta ut minst hälften av föräldraledigheten var, oavsett hur gammalt barnet är, påverkas.

Det är bra att fler barnfamiljer i EU kommer att få fler betalda föräldradagar än de har i dag, men att vi får det sämre i Sverige hjälper väl knappast mammor eller pappor i Portugal?

Nu ska EU-parlamentet skicka direktivet vidare till Ministerrådet där EU:s nationella regeringar ska fatta det slutgiltiga beslutet. Något hopp om att den svenska borgerliga alliansregeringen ska slåss för den svenska föräldraledigheten har jag inte. Med en icke-feminist som minister ansvarig för jämställdheten, är det bara förväntat att man inte protesterar.

Men förvånande nog har även Socialdemokraterna röstat för detta mödraledighetsdirektiv såväl i sysselsättningsutskottet som i jämställdhetsutskottet.

Varför, Olle Ludvigsson (S), gammal metallare från Göteborg, röstade du för en kompromiss med de konservativa när förslaget kom till sysselsättningsutskottet för några veckor sedan? Varför väljer du och de svenska Socialdemokraterna att riskera att sälja ut en av den svenska jämställdhetens hörnpelare, den delade föräldraledigheten?

Varför slåss inte partiet för att mammaledighet ska vara föräldraledighet, även i EU? Jag är besviken.

I denna artikel företräder jag bara mig själv, men jag vet att väldigt många mammor och pappor tar sig för huvudet när de hör om vad som är på gång att hända i denna fråga. Ska vi tvingas ta steg tillbaka? Ska inte längre mammor och pappor jämställas som föräldrar?

Zoran Alagic, tidigare pressekreterare hos vice statsminister och jämställdhetsminister Margareta Winberg (S)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt