Maktmissbruket skadar polisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Piratpartister: När poliser kräver att bilder ska förstöras kliver de över gränsen

Vi människor kräver egentligen inte så mycket. Vi vill kunna jobba, bo och äta, få uttrycka oss när vi har något på hjärtat och känna oss trygga. I stort är det inte några överdrivna krav vi ställer på ett fungerande samhälle. Men när vi inte kan se någon skillnad mellan en hotfull kriminell eller hotfull polis har något gått snett.

I ett mycket uppmärksammat inlägg på Jesper Nilssons blogg kan vi se hur ett förtroende, som i ett lagrum getts poliserna, missbrukas för att förmå honom att förstöra dokumentation av deras ämbetsutövning. När två poliser tvingar en medborgarjournalist att radera bilder med hot om att annars bli intagen till polisstationen kliver de över en mycket viktig gräns. 

Vi måste kunna känna förtroende för våra poliser, samhället klarar sig inte utan dem. Samtidigt som de kan behöva ett visst svängrum för att leva upp till det här förtroendet måste detta också innebära att de i sin tur behandlar oss med respekt. Förtroendet måste vara ömsesidigt. Men, om lagen uppfattas som orättfärdig blir även polisens agerande orättfärdigt.

Därför har vi traditionellt haft en lagstiftning som också går ut på att skydda medborgare. Det kallas rättssäkerhet. Vi ska inte behöva känna att vi kan frihetsberövas på felaktiga grunder utan rätt till försvar. På senare år har rättssäkerhet som begrepp dock vattnats ur. Det är vi skyldiga att göra något åt. Närhelst en lag skrivs som åsidosätter en medborgares rättigheter, är det inte orden i lagboken som kränker. Det är hela samhället som med statens alla resurser ser till att detta kan ske systematiskt. Lagar som inte är rättssäkra leder till ett otryggt samhälle.

Till allra största delen består poliskåren av människor som vi kan lita på. Men, eftersom de är satta att upprätthålla samhällets lagar, blir varken de eller resten av oss hjälpta av lagstiftning som kan användas på ett rättsosäkert sätt. Förtroendet för polisen sjunker, och medborgarna blir otrygga i sin vardag. När det blivit nära nog kriminellt att intressera sig för en polis under tjänsteutövning – vilken tilltro kan vi då sätta till polisen över huvud taget?

Poliser har alltid haft laglig rätt att tillgripa våld i sin yrkesutövning. Men om denna rätt missbrukas genom att man tillgriper mer våld än situationen kräver, eller att polisen, som här använder lagrum för annat ändamål än det avsedda, då hotas rättssamhället.

Trygghet används allt oftare som skäl för att göra polisiärt och annat samhälleligt övervåld till något som vi ska acceptera. Men vem talar för din trygghet, när din rättighet inte längre är garanterad? Vad är "ökad trygghet" värd när den inte längre omfattar dig, dina vänner eller dina barn? 

Lagar som skapats för att skydda oss ska inte kunna användas för att skrämma oss till att avstå från våra rättigheter. Vi behöver kunna känna oss trygga i vårt förhållande med staten och myndigheterna. Rättssäkerhet behöver återinföras i lagstiftningsprocesserna och det är ett av våra starkaste motiv för att ställa upp i riksdagsvalet i höst. 

Sandra Grosse

riksdagskandidat Piratpartiet

Anna Troberg

riksdagskandidat Piratpartiet 

Gun Svensson

riksdagskandidat Piratpartiet

Publisert: