Publicerad:
Uppdaterad:

Därför är det rätt att drogtesta 13-åringar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Helena Bouveng (M): Det enda sättet att hjälpa en missbrukare är att sätta gränser

Vänsterpartiets uppluckring av Sveriges restriktiva narkotikapolitik går stick i stäv med råden vi får från dem som arbetar med missbrukare och deras anhöriga. De vet att det bästa – och enda – sättet att hjälpa en missbrukare är att sätta gränser, att inte acceptera och möjliggöra missbruket.

Alliansens förslag att polisen ska kunna drogtesta unga under 15 år, om åklagare bedömer det lämpligt, har kallats integritetskränkande. Vi anser att det är en större kränkning för unga att möta en passiv vuxenvärld. Utan test finns inget lagligt stöd för att hjälpa den 13-åring som inte själv vill ha hjälp och missbruket kan fortsätta. I dag kan vi testa och hjälpa 15-åringar men det anses integritetskränkande att testa en 13-åring.

Gunilla Persson, förbundsordförande Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) säger att ”Drogtester av unga under 15 år, även om ungdomen inte vill, är ett sätt att verkligen bry sig. Det kan rädda livet på den unga. Ska vi istället låta ungdomarna gå ner sig, förstöra stora delar av sitt liv och kanske tom dö?”

Persson fortsätter; ”drogliberala argument utgår från tanken att ’mitt missbruk berör bara mig, det är upp till mig om jag vill knarka’. Men missbruk påverkar alltid fler; barn vars föräldrar förlorar sig i missbruk, föräldrar som ser sina barn gå under, makar och makor vars ekonomi faller när missbruket tar över vardagen. Missbrukaren har ett val, men inte de anhöriga. Missbruk handlar aldrig bara om missbrukaren.”

Vänsterpartiet motsätter sig inte bara drogtester utan vill legalisera narkotikakonsumtion. Det skulle, som Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle (RNS) länge försökt uppmärksamma, öka narkotikakonsumtionen överlag.

Vänstern menar att en legalisering skulle hjälpa missbrukare och fokusera polisarbetet på langarna. Men skulle någon hjälpas ur missbruk genom en legalisering av just missbruk? RNS erfarenhet är att man måste fokusera på efterfrågan. Per Johansson, RNS generalsekreterare säger: ”Om ingen vill köpa narkotika finns ingen marknad för langarna. Den enskilde missbrukarens efterfrågan är narkotikamarknadens motor och måste därför stå i centrum för narkotikabekämpningen genom tidig upptäckt och snabba hjälpinsatser.” Johansson är positiv till att ungdomar ska kunna drogtestas; ”det är just i tonåren som det är vanligast att man testar droger. Visst kan det integritetskränkande att tvingas lämna urinprov, men det vägs upp av värdet av att skydda barn från narkotika”.

Det är viktigt att trösklarna in i missbruk är höga, och att de som fastnat upptäcks tidigt och inte tillåts bli kvar i missbruk. Därför oroas jag av den låt gå-attityd som präglar protesterna mot drogtester av ungdomar och Vänsterpartiets förslag att legalisera narkotikakonsumtion.

Helena Bouveng

Riksdagsledamot (M) och ledamot av justitieutskottet

Publicerad:
Publicerad: