ÅSIKT

Oppositionen hotar hushållens ekonomi

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderaterna svarar LO om sparande

Det är bra att LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin uppmärksammar att många som arbetar i Sverige fortfarande har alltför små marginaler. Det är en av anledningarna till att arbetslinjen nu är viktigare än någonsin.

Det går aldrig att komma ifrån jobben när det handlar om att minska klyftorna i samhället. Vi vill ha ett Sverige där alla som arbetar ska kunna klara sig på sin lön och dessutom kunna lägga undan pengar för oförutsedda utgifter.

Därför har en av alliansregeringens huvudprioriteringar under mandatperioden varit mer pengar över i plånboken just för dem som tjänar minst.

Av jobbskatteavdragets cirka 70 miljarder kronor går tre fjärdedelar, cirka 50 miljarder, till låg- och medelinkomsttagare. Det har betytt en kraftigt förbättrad ekonomisk situation för dem med minst marginaler i Sverige.

Genom jobbskatteavdraget har barnfamiljer, ensamstående och typiska LO-medlemmar nu mer pengar kvar vid månadens slut. Ett vårdbiträde som tjänar 21 900 kronor i månaden har fått en skatteminskning med cirka 1 500 kronor i månaden.

Sammantaget har svenska hushåll ett stort utrymme att öka sin konsumtion och lägga undan pengar de närmaste åren. En stark förmögenhetsutveckling, hög sparkvot och relativt stark utveckling av den disponibla inkomsten är några av förutsättningarna som är på plats. Till detta ska läggas minskad arbetslöshetsrisk, låga räntor och sunda offentliga finanser som gör att risken för skattehöjningar är ytterst begränsad.

Det starkaste hotet mot hushållens ekonomi och möjligheter till sparande är i stället de höjningar av inkomstskatterna som skulle genomföras om S, V och MP skulle komma till makten.

Så tar man inte ansvar för välfärden.

För att Sverige ska kunna bli rättvisare krävs i stället en aktiv arbetsmarknadspolitik som sätter jobben främst.

Vi tror inte på att överge arbetslinjen för den bidragslinje som S, V och MP går till val på. Rättvisan i Sverige blir inte större av att höja skatterna för sjuksköterskor, poliser och metallarbetare.

Att alla som arbetar ska kunna leva på sin lön och dessutom kunna lägga undan pengar inför framtiden ska vara en självklarhet. Vägen dit går inte genom en återgång till att sätta människor i passiva bidragssystem och utanförskap.

En trygg välfärd för alla skapas i stället genom att arbetslösheten faller och sysselsättningen ökar. Då minskar också klyftorna. Därför krävs det nu att vi fortsätter arbetet med att återupprätta arbetslinjen.

Sven Otto Littorin

Arbetsmarknadsminister (M)

Per Schlingmann

Partisekreterare (M)

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle