Rika ska inte få dra av bolånet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vänsterpartiet: Vi måste ta ansvar för att kommande generationer ska ha råd att bo

Foto: KATRIN JAKOBSEN

Under en lång tid har det byggts alltför få billiga och bra hyresrätter trots att det sedan länge råder bostadsbrist i många av landets kommuner, framförallt i storstäderna. Samtidigt vet vi att stora ungdomskullar är på väg ut på bostadsmarknaden. De måste troligtvis vänta länge på ett förstahandskontrakt eller, om de har möjlighet, ta enormt stora banklån och skuldsätta sig för att få en bostad.

Vi kan inte tillåta att kommande generationers möjligheter till bostad ska avgöras av om de har turen att födas av föräldrar som kan bistå dem med pengar eller borgen. Det kan inte heller vara meningen att man ska vara högavlönad för att kunna äga sin bostad. Och man ska absolut inte tvingas till att köpa en bostad för att överhuvudtaget få en möjlighet till ett rimligt boende. Något som det är på väg att bli i centrala Stockholm.

Vi har ett ansvar för att möjliggöra för kommande generationer att få en bostad. Bristen på hyresrätter och den prisutveckling som varit på bostadsmarknaden förhindrar och försvårar en sådan utveckling

Priserna på fastighetsmarknaden har sedan länge stegrats. På tio år har det reala priset fördubblats. Enligt Finansinspektionen överstiger nu hushållens lånekostnader storbankernas utlåning till svenska företag. Hushållens skuldsättning har fördubblats i förhållande till inkomsten. Denna stigande lånetillväxt är ohållbar i längden och kommer återigen förr eller senare att brista om vi inte gör något.

Orsakerna bakom den rådande situationen är självklart flera, bostadsbristen den främsta men också de växande inkomstskillnaderna där en liten del av samhället har allt större andel av det ansamlade kapitalet och ständigt söker avsättning för detta. Den låga räntan, möjligheter till amorteringsfrihet, ränteavdrag och uppskovsrätten har också bidragit till utvecklingen.

Det behövs omfattande förändringar för att komma tillrätta med problemen.

Finansinspektionen föreslår ett tak för utlåning till bostäder, upp till 85 procent. Bättre vore att ta bort amorteringsfriheten. Särskilda undantag kan behöva medges. Lånen måste ändå bygga på att hushållen klarar att betala av sina lån. Ett hushåll som klarar både ränta och amortering bör få låna hela beloppet.

Aktuella siffror visar att en stor andel av hushållen har en mycket hög belåningsgrad. Det finns självklart stora risker med det om marknadspriserna sjunker men samtidigt ges hushåll med mindre kapital en möjlighet att köpa sin bostad. Ett tak för utlåning till bostäder kan tvinga en del att söka lån hos ett annat institut, för att få ihop hela beloppet, till en högre ränta. Det bidrar inte till att lösa problemen, snarare tvärtom.

Det behövs statliga investeringsstöd för att få fart på byggnationen av hyresrätter. Minst 20 000 hyresrätter behöver byggas varje år för att möta kommande generationers behov av bostad.

Inom fem år bör uppskovsrätten avskaffas. Den bidrar till en allt kraftigare prisstegring. Uppskov innebär att de som redan haft förmånen att tidigare äga en bostad kan sälja den dyrt, få uppskov med skatten på vinsten och på så vis ha tillgång till ett större kapital vid köp av nästa bostad. Samtidigt riskerar staten att missa viktiga intäkter. I dagsläget rör det sig om cirka 50 miljarder kronor i uppskov. Det är mer än statens kostnader för försvaret eller för sjukvården.

Utred om ränteavdragen kan kopplas till inkomsten, och eventuellt avtrappas och planas ut vid högre inkomster. Det skulle ge hushåll med lägre inkomster bättre förutsättningar och på så sätt utjämna villkoren mellan olika hushåll.

Vi vill utreda vad som kan och bör göras för att uppnå neutralitet i kostnader mellan de olika boendeformerna. Det är inte rimligt att det är dyrare att bo i hyresrätt än i egetboende. Dessutom vill vi avskaffa fastighetsskatten på flerfamiljshus.

Riksdagen måste uttala vilken statlig myndighet som ska ha ansvaret för bostadsprisutvecklingen och ge den verktyg att agera. I dag är ansvarsfördelningen otydlig.

Rotavdragen måste vara en konjunkturåtgärd och avskaffas när konjunkturen så medger. Rotavdragen möjliggör en högre privat förmögenhetsuppbyggnad baserat på skattepengar. En förmögenhetsuppbyggnad som i sin tur påverkar marknadsvärdet på huset.

Vänsterpartiet menar att läget är akut och vi är självklart villiga att diskutera andra förslag och lösningar. Det behövs ett ansvarstagande för kommande generationers skull. Vi kan inte låta stora ungdomskullar bli utan möjligheter till ett framtida boende. Det måste finnas möjligheter till att både hyra bra bostäder till rimliga priser och att äga sin bostad även om man inte tillhör de översta inkomstskikten.

Låt oss skapa de möjligheterna nu!

Ulla Andersson

Publisert: