Debatt

Avsätt kungen!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Republikanska föreningen: Hjälp oss – vi klarar det inte ensamma.

Bara 39 procent av allmänheten stöder arvsmonarkin, därför är det nu läge att avskaffa den, skriver Republikanska föreningens representanter.
Bara 39 procent av allmänheten stöder arvsmonarkin, därför är det nu läge att avskaffa den, skriver Republikanska föreningens representanter.

Haga slott har renoverats för 40 miljoner så att Victoria och Daniel kan ta plats i en bostad som lämpar sig för ett kronprinsesspar. Utanför de höga murarna ställer sig många svenska medborgare frågan om investeringen var nödvändig med tanke på monarkins stadigt sjunkande stöd.

Enligt en ny opinionsundersökning som Republikanska föreningen beställt av Novus opinion är det numera bara 39 procent av allmänheten som stödjer arvsmonarkin.

Att Sveriges högsta offentliga ämbete, rollen som statschef, går i arv inom en och samma familj saknar i dag folkligt stöd. Svenska medborgare vill utse sin statschef genom demokratiska val.

Arvsmonarkin anses förlegad. Därför tror flertalet svenska medborgare att det bara är en tidsfråga innan monarkin som statsskick avskaffas. Vem bär då ansvaret för att utbilda och förbereda svenska medborgare för ett nytt modernt statsskick utan monark?

1. Svensk partipolitik har ett ansvar att skapa och driva en politik full av visioner. När det gäller frågan om monarkin har alla partier misslyckats med att lyfta fram frågan om statsskicket på den politiska dagordningen.

Politiker blir fega när det kommer till att kritisera monarkin. Är det opinionen mot monarkin politikerna väntar på? I så fall är det dags att agera nu.

Vilket parti och vilken partiledare vågar bryta sig loss från monarkin och göra sig känd som förkämpe till ett nytt statsskick i framtiden? Det partiet kommer sannolikt att hyllas som föregångsparti av en växande skara medborgare.

2. Public service har ett ansvar att utbilda allmänheten i viktiga frågor. Som oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst ska de vara opartiska och sakliga. Men när det gäller frågan om monarkin har public service misslyckats med sitt uppdrag. SVT uppfattas som en hejarklack för monarkin och många ställde sig frågan om sommarens bröllopsbevakning var ren reklam för kungahuset.

Ledningen på SVT har försvarat sig med att de inte har ett ansvar att balansera nyheterna runt monarkin. De har jämfört kungabevakningen med sportbevakningen och sagt att eftersom alla älskar monarkin lika mycket som sport är det inte deras uppdrag att kritisera monarkin.

SVT:s brist på omvärldskunskap och oförmåga att leva upp till sitt nyhetsgranskande uppdrag gör att de tappar förtroende. När vågar SVT låta Janne Josefsson granska kungen lika hårt som andra institutioner? Den dagen kan man tala om public service värd namnet.

3. Svenskt näringsliv har ett uppdrag att placera Sverige högt upp på den internationella välståndsligan. I detta uppdrag kan man inte hålla kungen i handen och gömma sig bakom att ”kungen är en viktig dörröppnare”. Vilken svensk näringslivsföreträdare köper in varor för att de utländska leverantörerna har en kung eller drottning? Naturligtvis ingen. Det som avgör är pris och kvalitet. Därför är det både felaktigt och fånigt att påstå att det skulle finnas ett samband mellan monarkier och stor export.

Däremot tas kungen emot med öppna armar av diktaturer eftersom de ger dem en känsla av legitimitet. Ska verkligen Sverige stödja mellanösterns alla diktaturer och monarkier? Eller Kinas? Det är bara en tidsfråga innan det kan bevisas att kungens pr-värde är ett luftslott.

Republikanska föreningen är en starkt växande förening med över 7 000 medlemmar. Vi vill ha en fullvärdig demokrati med en folkvald statschef. Vi är den enda samlade rösten mot monarkin som statsskick och den enda påverkansorganisationen för republik.

Men på gräsrotsnivå kan vi inte leda Sverige mot ett nytt statsskick.

Därför sträcker vi ut vår hand och pekar på vikten av att svenska politiker, svensk media och svenskt näringsliv tar sitt ansvar för att utforma framtidens styrelseskick.

Fler behöver kliva fram och våga möta opinionsförändringarna med klara visioner om hur Sverige kan bli en fullvärdig demokrati.

Peter Althin
Tommy Wiking
Mona Abou-Jeib Broshammar

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt