Ingen rättighet att få bli barnmorska

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

RFSU: Ebba Busch Thor öppnar för en inskränkning i aborträtten.

Vi måste kunna lita på att den personal vi möter inom sjukvården respekterar våra val och vårdbehov, skriver debattören.
Foto: COLOURBOX
Vi måste kunna lita på att den personal vi möter inom sjukvården respekterar våra val och vårdbehov, skriver debattören.

Kristdemokraternas nyvalda partiledare Ebba Busch Thor tycker att vårdpersonal ska få rätt att neka till att utföra abortvård. En strategi som vi väl känner igen från abortmotståndare i andra länder.

Nytt är att Kristdemokraterna på central nivå nu vill införa denna inskränkning av aborträtten i Sverige.

Sveriges abortlagstiftning fyller i år 40 år. Och nu, 40 år senare, vill Kristdemokraterna inskränka denna rättighet genom att införa möjligheterna till arbetsvägran för vårdpersonal, eller den mer rättvisande termen vårdvägran. För enligt Kristdemokraterna ska nu vårdpersonal ges rätt att vägra utföra arbetsuppgifter och därmed sätta patientens behov av vård i andra hand.

Men ingen är i dag tvingad till att utföra abortvård mot sin vilja. Det är helt enkelt möjligt att välja ett annat yrke än just barnmorska eller gynekolog som är de två yrken där abortvård ingår i utbildningen.

Att ge vårdpersonal rätt att vägra medverka till viss typ av vård skulle leda till att vård förvägras eller fördröjs. Det öppnar för godtycke och diskriminering av patienter på grund av moralism. Vi måste kunna lita på att den personal vi möter inom sjukvården respekterar våra val och vårdbehov.

Ingen ska behöva riskera möta någon som motsätter sig abort. En person som söker hjälp på en ungdomsmottagning för preventivmedel och där upptäcker att hon är oönskat gravid ska inte riskera att möta avståndstagande från personalen.

Att Kristdemokraterna säger sig stödja svensk abortlagstiftning men samtidigt vilja införa inskränkningar genom rätt till samvetsklausul är inget annat än motsägelsefullt. Det är därför mycket oroväckande med nya partiledarens viljeyttring som pekar i en mycket mer värdekonservativ riktning än partiet tidigare valt.

Vad skulle detta innebära i praktiken? Förutom det uppenbara, att man försvårar för vårdsökande personer att få adekvat hjälp i tid, skulle det kunna öppna för personal att vägra utföra vård av flera skäl. Det skulle kunna handla om patienter som ådragit sig infektion eller sjukdom, att vägra behandla hbtq-personer, att neka ensamstående hjälp att bli gravida eller att vägra delta vid blodtransfusion.

Den logiska följdfrågan blir om detta ska utsträckas till fler områden? Ska enskilda lärare tillåtas vägra undervisa om evolutionsteori trots att detta strider mot läroplanen? Ska elever slippa delar av undervisning som ingår i läroplanen av religiösa skäl? Ska läkarsekreteraren kunna vägra att skriva en abortjournal eller farmaceuten vägra expediera preventivmedel? Listan på var arbetsvägran kan tillåtas blir oändlig.

Den konsensus som präglat svensk sjukvård i modern tid - att all vård utgår ifrån patientens behov och egna vilja - vill man nu alltså kringgå. Man måste noga skilja på vad som är yrkesutövarens personliga åsikter och yrkesetik. Etiken inom vården grundar sig på de legitimerade professionernas etiska koder som bygger på patientens rätt till respekt och integritet.

Samtliga berörda professioner inom vården har tagit ställning och menar att samvetsvägran strider emot svensk vårdpraxis på alla plan och är ingenting som vårdpersonal efterfrågat eller eftersträvat - tvärtom. I Sverige ska alla i enlighet med vår rättighetsbaserade abortlagstiftning erbjudas bästa möjliga vård med respekt för personens integritet och egna val. Det är en rättighet att få avsluta en oönskad graviditet om man önskar.

Det är däremot inte en rättighet att bli barnmorska eller gynekolog eller att kunna välja bort vissa arbetsuppgifter som ingår i vårdyrket. Låt det så förbli.

Kristina Ljungros

Förbundsordförande RFSU

Publicerad: