Ni sprider myter – men förgäves, Svenskt Flyg

Debattörerna: En majoritet vill ha flygskatten – trots lobbyorganisationernas kampanjer

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lobbykampanjerna till trots så tycker en majoritet av svenskarna att det är positivt med flygskatten, skriver debattörerna.
Foto: Stockbyte
Lobbykampanjerna till trots så tycker en majoritet av svenskarna att det är positivt med flygskatten, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Grattis alla som värnar om planetens välmående – i går infördes en flygskatt även i Sverige. Vi är långt ifrån pionjärer.

Flera av våra grannländer har redan infört flygskatt, men här hemma har avskaffandet av flygets klimatskadliga subventioner mött ett kompakt motstånd.

Detta trots att det finns en bred politisk samsyn om att Sverige ska vara helt fossilfritt senast 2045.

Flygbranschen, Moderaterna och Centerpartiet har högljutt försvarat flygets skattesubvention med märkliga resonemang och bisarra slutsatser. Lyckligtvis visar flera opinionsundersökningar att svenska folket är insiktsfullare än så – en majoritet är positiva till flygskatten.

De flesta anser nog att det är absurt att flygresenärer endast betalar en tjugondel av vad svenska bilister betalar för sina klimatutsläpp. Utsläppen från våra internationella flygresor har ökat explosionsartat med ungefär 80 procent sedan 1990.

Det är uppenbart för alla som bryr sig om planetens välmående att utvecklingen måste brytas. Klimatskadliga subventioner måste avskaffas.

Avskaffas måste även de seglivade myter och felaktiga argument som branschorganisationen Svenskt Flyg har spridit om flygskatten.

Myter som flera företrädare från allianspartierna okritiskt har upprepat i sin kamp för att värna flygets subventionerade position. Här är ett urval:

 1. Flygskatten ger inte några utsläppsminskningar
  Flygskatten skulle innebära utsläppsminskningar på cirka 180 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar utsläpp från närmare 100 000 bensinbilar. I ett läge när vi måste minska utsläppen radikalt så är det en volym vi inte har råd att bortse ifrån.

 2. Det ger mer klimatnytta att satsa på biobränslen
  Vi behöver både och. Även om vi år 2030 har ersatt allt flygbränsle som i dag tankas i Sverige med biobränsle, skulle klimatpåverkan vara lika stor som nu, om inte ökningen av antal flygresor bryts. Biobränslet kompenserar enbart för vårt ökande flygresande.

 3. Svenska utsläpp är försumbara i ett globalt perspektiv
  Någon annan ska ta ansvar, med andra ord. Samma argument skulle kunna framföras av varje sektor i varje enskilt land: just våra utsläpp är ju en så liten del av de totala utsläppen. Vi måste ta ansvar och inse att alla dessa lokala små utsläpp tillsammans blir de stora utsläpp som i rask takt förändrar klimatet.

 4. Svensk skatt är tandlös – det krävs en internationell skatt
  Självklart är en internationell skatt slutmålet och den snabbaste vägen dit är att Sverige ansluter till länder som Norge, Österrike, Storbritannien och Frankrike och inför en nationell skatt på flygresor. Enbart genom att införa en flygskatt stärker vi de krafter som verkar inom andra länder för att få till en internationell skatt.

 5. Flygbolagens egna åtgärder är mer kraftfulla
  Det är tack vare det politiska trycket som det nu finns ett nyvaket intresse från flygbranschen att börja arbeta med frågan. Det är förstås välkommet men det kommer dock att ta tid. Flygskatten kan börja ge resultat idag.

Flygskatten som nu införts är en absolut nödvändighet. Vintern 2018 har varit varmare på Nordpolen än i Göteborg, Ark­tis is smälter och tor­kan slår mot Afri­kas horn. Klimatförändringarna är inget som kommer inträffa sen, de är redan här. Om ingenting görs riskerar vi en okontrollerbar utveckling som påverkar människor, djur och växtarter på ett förödande vis. Vi måste minska utsläppen nu.


Niclas Malmberg, kultur- och mediepolitisk talesperson (MP)
Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson (MP)
Mats Pertoft, rättspolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE