Rädda telefonlinjen till psykiatriakuten

S: Vad har det blågröna styret gjort av pengarna?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mitt under brinnande coronakris har det blågröna styret i Reginon Uppsala beslutat att stänga telefonlinjen till psykiatriakuten. Det är livsavgörande att ha god tillgänglighet till psykiatrin – därför kräver vi att beslutet ändras, skriver Vivianne Macdisi, Johan Sundman och Helena Proos.
Mitt under brinnande coronakris har det blågröna styret i Reginon Uppsala beslutat att stänga telefonlinjen till psykiatriakuten. Det är livsavgörande att ha god tillgänglighet till psykiatrin – därför kräver vi att beslutet ändras, skriver Vivianne Macdisi, Johan Sundman och Helena Proos.

DEBATT. När man hamnar i en akut psykisk kris är det viktigt att snabbt få stöd. En mycket uppskattad väg in har varit den telefonlinje som vuxenpsykiatriska akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset har haft öppen.

Men mitt under brinnande coronakris har man nu beslutat att stänga telefonlinjen. I stället hänvisas suicidala patienter, personer med allvarlig psykisk ohälsa samt oroade anhöriga till 1177 eller 112, eller att åka till väntrummet på psykiatriakuten.

Stängningen görs samtidigt som personalen på psykiatriakuten berättar att behovet av en telefonlinje och stöd till personer med allvarlig psykisk ohälsa är enormt och att trycket på telefonen har varit mycket högt. Om det varit svårt att bemanna och räcka till så borde man förstärka, inte lägga ner.

Vi tycker det är väldigt illa att en så viktig väg in i vården helt plötsligt stängs och dessutom i strid med patient- och anhörigföreningarnas önskan. Och utan dialog.

Anledningen till stängningen sägs vara brist på resurser men man kan undra hur det blågröna styret i Region Uppsala tänker när det inte finns pengar att ha god telefontillgänglighet till psykiatriakuten samtidigt som regionen öser ut över 40 miljoner till privata nätläkare. Dessutom får Region Uppsala 30 miljoner av regeringen för satsningar mot psykisk ohälsa.

Var har de pengarna tagit vägen?

Företrädare för 1177 menar att de tydligt sagt ifrån att de varken har resurser eller kompetens att ge specifik psykiatrisk rådgivning och inte kan ta över patienterna. Det framgår av informationen på 1177 vårdguiden; Om man mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om man har planer på att ta sitt liv så ska man genast söka vård på en psykiatrisk akutmottagning.

Vi menar att det är livsavgörande att ha god tillgänglighet till psykiatriakuten både via telefonkontakt och fysiska besök.

Tidigare har det funnits en nationell hjälplinje via Inera för personer i kris och behov av stöd och råd vid allvarlig psykisk ohälsa. Men telefonlinjen lades ner för ett år sedan eftersom regionerna, däribland Region Uppsala, ansåg att man inte ville finansiera hjälplinjen. Regionerna ville själv ta ansvar för telefonsamtalen och få in dem i den ordinarie vårdprocessen direkt till rätt vårdnivå.

Nedläggningen av den nationella hjälplinjen mötes av kritik och motstånd. Nu kan vi konstatera att regionen har svikit denna patientgrupp och anhöriga ytterligare en gång. Det är fullständigt oacceptabelt!

Eftersom många som är nära att ta livet av sig undviker att söka formell hjälp kan kontakt via hjälp- och stödlinjer vara den enda möjligheten för vissa att tala med någon om sina problem. Det får gärna vara någon de känner igen och pratat med tidigare.

För den som har självmordstankar kan det vara oöverstigligt att åka till psykiatriakuten men att kunna ringa någon som har rätt kompetens kan rädda liv.

Det är regionens ansvar att den som behöver stöd faktiskt kan få det även på telefon. Det räcker inte att bara hänvisa till att fysiskt uppsöka psykiatriakuten. Det är särskilt anmärkningsvärt att detta görs mitt under coronakrisen.

Dessutom beslutade regionstyrelsen så sent som i december 2020 om en suicidpreventiv strategi som tydligt understryker vikten av hjälp- och stödlinje på rätt nivå. Nedläggningen av psykiatrins telefonlinje går i strid med det.

Varje år tar i genomsnitt 52 personer i Uppsala län sitt liv. Bland unga i åldern 15–24 har antalet självmord ökat de senaste decennierna. I statistiken finns inte självmordsförsök och det lidande som anhöriga drabbas av. Vi måste göra allt vi kan för att minska antalet självmord. Att kunna ringa till psykiatriakuten är en viktig del i det arbetet.

Det är grundläggande i det suicidpreventiva arbetet att säkerställa god telefontillgänglighet eftersom det kan rädda liv.

Telefonnumret har funnits mycket länge och varit vägen in och ett stöd för patienter och anhöriga som mår mycket psykiskt dåligt.

Vi har mött ett enormt engagemang hos invånare, patienter och anhöriga i den här frågan. Vi menar att den blågröna politiska ledningen i Region Uppsala måste vara lyhörda och får inte ducka och svika de med störst behov av snabbt psykiatriskt stöd.

Vi måste stoppa stängningen av telefonlinjen. Därför lyfter vi frågan till debatt i regionfullmäktige i dag och i sjukhusstyrelsen har vi lagt förslag till beslut där vi kräver att Region Uppsala räddar telefonlinjen och ser till att vi har en öppen telefonlinje och god tillgänglighet till vuxenpsykiatriska akutmottagningen.


Vivianne Macdisi, regionråd (S)
Johan Sundman, andre vice ordförande i Sjukhusstyrelsen (S)
Helena Proos, regionråd (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE