Nej, snoriga barn ska inte vara på förskolan

Debattören: Folkhälsomyndigheten måste tänka om

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barn med sjukdomssymptom borde alltid vara hemma från förskolan. Det är faktiskt märkligt att den myndighet som bär ansvar för folkhälsan inte dragit den slutsatsen, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.
Barn med sjukdomssymptom borde alltid vara hemma från förskolan. Det är faktiskt märkligt att den myndighet som bär ansvar för folkhälsan inte dragit den slutsatsen, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

DEBATT. Folkhälsomyndigheten har plötsligt ändrat sina rekommendationer för covid-19 och barn på förskolor. Sedan pandemin bröt ut har myndigheten hittills rekommenderat att sjuka barn skulle stanna hemma vid minsta symptom. En enkel och förhållandevis tydlig riktlinje.

Men nu säger i stället Folkhälsomyndigheten att barnen ska kunna gå till förskolan sju dagar efter insjuknandet även om de är snoriga och hostiga. Den nya rekommendationen är olycklig och försätter förskolans personal i en svår situation.

Även med den tidigare rekommendationen har förskollärare ofta tvingats till diskussion med motvilliga föräldrar om att barnen måste hållas hemma. Nu blir de situationerna fler och betydligt svårare att hantera.

För rekommendationen öppnar för tolkningar. Är symptomen verkligen milda? Har det verkligen gått sju dagar? Förhoppningsvis vilar myndighetens nya linje på goda medicinska grunder. Det kan inte jag bedöma – problemet är tillämpningen.

I praktiken blir det omöjligt att förhindra att ett stort antal barn som borde ha varit hemma ändå kommer att komma till förskolan och bidra till ökad smitta. En ganska svår medicinsk bedömning av barnens hälsotillstånd vältras över på föräldrar eller förskolepersonal. Och förskollärare är experter på lärarande, inte på medicinska bedömningar.

Förskolan skiljer sig från många andra arbetsplatser genom att det inte går att hålla distans till små barn. Att använda skyddsutrustning, exempelvis visir och munskydd är sällan ett alternativ. Trots pandemin så har personalens insatser gjort att förskolorna hittills kunna förbli öppna.

Men med fler hostiga och snoriga barn ökar risken för personalen att bli sjuk – och i förlängningen riskerar vi stängningar.

Det finns ytterligare skäl att ifrågasätta den nya rekommendationen. Under våren har de barn som varit i förskolan varit väldigt friska. Andra sjukdomar som säsongsinfluensa och vinterkräksjuka har haft en långt mindre omfattning än normalt. Det är en stark indikation på att principen om att hålla barn med minsta sjukdomssymptom hemma har bidragit positivt till folkhälsan.

Folkhälsomyndigheten borde bara av det skälet återgå till den tidigare rekommendationen – oberoende av pandemin. Sjuka barn, även med milda symptom, borde alltid vara hemma från förskolan för att minska spridningen av olika virussjukdomar.

Enskilda föräldrar skulle därmed inte kunna chansa och gå till jobbet. Det kan förstås vara obekvämt i den aktuella situationen, men de samlade samhällseffekterna skulle bli positiva. Problemet är att det normala har varit ett synsätt som varje vinter accepterar att de allra flesta förskolebarn ska bli sjuka. Det har hört vintersäsongen till, liksom, lite som vantar och vintermössa.

Men det skulle inte behöva vara så. Erfarenheterna av pandemin visar att förskolorna slentrianmässigt tillåtits fungera som smitthärdar. Varför ska vi ha det så? Virusburen smitta går ju bevisligen att begränsa.

Med ett starkare smittskydd runt våra förskolor kan kostnaderna för sjukförsäkring och vab minska i hela arbetslivet och den lägre sjukfrånvaron hos förskolans personal skulle öka kvaliteten i verksamheten.

Allt talar för att barn som visar tydliga sjukdomssymptom bör hållas hemma från förskolan. Folkhälsomyndigheten bör tänka om.


Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE