Debatt

Styret i Uppsala spär på bidragsberoendet

KD: Beslutet förödande för integrationen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S, L och MP-styret har beslutat att försörjningsstöd räknas som varaktig försörjning när man söker hyreskontrakt hos Uppsalahem. Incitamenten för nyanlända att fullfölja utbildning och skaffa jobb blir noll när man garanteras både inkomst och bostad helt finansierat av skattebetalarna, skriver Jonas Segersam, Eva Moberg och Åsa Samuelsson från KD.
S, L och MP-styret har beslutat att försörjningsstöd räknas som varaktig försörjning när man söker hyreskontrakt hos Uppsalahem. Incitamenten för nyanlända att fullfölja utbildning och skaffa jobb blir noll när man garanteras både inkomst och bostad helt finansierat av skattebetalarna, skriver Jonas Segersam, Eva Moberg och Åsa Samuelsson från KD.

DEBATT

DEBATT. I september meddelades att Uppsala kommuns kostnader för försörjningsstöd kraftigt minskat till följd av minskat flyktingmottagande. Alla positiva trender är välkomna, men tyvärr har styrets osunda politik med mer pengar till bidrag än till arbetsmarknadsinsatser redan permanentat människors utanförskap.

Mellan 2014 och 2018 behövde allt fler barnfamiljer ekonomiskt bistånd och ökningen var från 6,1 procent till 8,6 procent av befolkningen. Det innebär att fler och fler barn i vår kommun vuxit upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet, vilket i sig skapar ett utanförskap som vi vet är väldigt svårt att bryta.

Samma negativa trend återfinns bland unga vuxna, en grupp som egentligen borde stå i startgroparna att forma sina egna liv och inte på arbetsmarknadsförvaltningens tröskel.

Utvecklingen har varit dyster, och förstärks ytterligare när man tittar än djupare i kommunens statistik. I stället för att aktivt jobba med att få fler i arbete har man nämligen lagt mer pengar på ekonomiskt bistånd än på arbetsmarknadsinsatser. En fördelning som är obegriplig och som vittnar om hur S, L och MP prioriterar jobben – nämligen efter bidragen.

Vi kristdemokrater anser att man borde prioritera att få människor i arbete i stället för bidragsberoende. Grundläggande handlar det om människosyn och värderingar. I Sverige har arbetsmoral, ärlighet och självständighet varit värden som varit viktiga, och vi behöver nu stärka synen på att alla människor kan bidra på olika sätt.

Ett av svaren på den oroande utvecklingen är nyanlända och SFI (svenska för invandrare). Det visar sig att många deltagare hoppar av utbildningen helt och att en allt för låg andel klarar kurserna. Även andelen som börjat jobba eller studera efter avslutad kurs är för låg.

Detta är väldigt tydliga signaler om att Uppsala kommun jobbar både ineffektivt och till del också verkningslöst.

Alla dessa avbrutna utbildningar innebär tyvärr att fler hamnar i arbetslöshet, vilket innebär att man inte kan betala hyra för boende. Att Uppsalas socialtjänst uppmanar alla klienter att ställa sig i kö till Uppsala bostadsförmedling blir således ett slag i luften, för saknar man försörjning och grundläggande kunskaper i svenska så har man inte råd med de dyra nyproduktioner som finns i Uppsala.

Per den 28 april 2020 stod hela 50 lägenheter tomma hos Uppsala bostadsförmedling varav cirka hälften var nyproducerade med kostnader upp mot 14 000 kronor i månaden. Så även om arbetslösa med kort kötid, exempelvis nyanlända, kan erbjudas en nyproducerad lägenhet har de inte råd att betala den höga hyran eftersom de varken fullföljt SFI eller har ett jobb. 

Tyvärr har nu S, L och MP-styret beslutat att försörjningsstöd faktiskt räknas som varaktig försörjning när man söker hyreskontrakt hos Uppsalahem. Incitamenten för den enskilde att fullfölja utbildning och skaffa jobb blir således noll när man garanteras både inkomst och bostad helt finansierat av skattebetalarna.

Kristdemokraternas utgångspunkt för integrationspolitiken är att ge människor verktyg att kunna ta ansvar för sitt eget liv. Kommunen ska underlätta och skapa dessa förutsättningar – inte ta död på den egna drivkraften genom passivitet och ineffektivitet.

Lyckas vi inte bättre kombinera språkundervisning med samhällsorientering, värdegrundsförmedling och yrkespraktik så ökar risken att människor lämnas efter i samhällsgemenskapen. Om vi fortsätter på den inslagna vänsterpolitiken mot bidragsberoende och utanförskap är det omöjligt att få ekvationen att gå ihop.


Jonas Segersam, kommunalråd, Uppsala (KD)
Eva Moberg, ledamot arbetsmarknadsnämnden, Uppsala (KD)
Åsa Samuelsson, ersättare arbetsmarknadsnämnden, Uppsla (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Varför vill ni rasera idrottsgymnasierna?

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Uppsala

Invandringspolitik

SFI

Migration

Integrationspolitik

Kristdemokraterna