Står KD på elevernas eller marknadens sida?

Replik från Anna Ekström om skolsegregationen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Låt mig vara tydlig. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Att friskolornas egna kösystem begränsar valfriheten är ett faktum. KD värnar uppenbarligen friskolekoncernernas vinstintresse framför allas möjligheter att kunna välja skola. Replik från Anna Ekström.
Låt mig vara tydlig. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Att friskolornas egna kösystem begränsar valfriheten är ett faktum. KD värnar uppenbarligen friskolekoncernernas vinstintresse framför allas möjligheter att kunna välja skola. Replik från Anna Ekström.

REPLIK. Varenda skola i Sverige ska ha fokus på kunskap och bildning. Alla barn ska mötas av höga förväntningar och i varje klassrum ska det råda studiero.

KD står dock för en annan skolpolitik. Partiet vill ha fler religiösa friskolor och säger nej till skarpa förslag för mer trygghet och studiero.

Dessutom värnar KD uppenbarligen hellre friskolekoncernernas vinstintresse och privilegier framför allas möjligheter att kunna välja skola. På något annat sätt kan man inte tolka Carlssons debattartikel när han tar på sig vinstförsvararnas rustning och går till storms mot väderkvarnar.

Ingenstans i den utredning Carlsson refererar till föreslås att elever ska förflyttas till en annan skola. Vad som utredningen däremot lyfter är att elevens och föräldrarnas önskemål fortsatt ska vara styrande vid skolplaceringar. Att påstå något annat är direkt vilseledande.

Låt mig vara tydlig. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Att friskolornas egna kösystem begränsar valfriheten för många elever är ett faktum.

Valfriheten kan utvecklas och jämlikheten kan öka om skolvalet görs fritt och rättvist för alla elever. Och för mig som socialdemokrat är en rimlig grundprincip för ett skolvalssystem att alla barn har möjlighet att delta på lika villkor. Så ser det tyvärr inte ut idag.

Det är inte eleverna eller lärarna som är skolans problem. Problemet är de många politiker på högerkanten som under lång tid betraktat skolan som en tjänst på marknaden och inte velat ta itu med bristerna.

Det har bland annat lett till att eleverna ses som kunder, att lärarrollen devalverats och ett förytligande av skolans kunskapsuppdrag. Det är inte konstigt att inget annat land i världen har velat kopiera Sveriges marknadsskola.

Frågan man bör ställa sig är vems ärende KD nu går. Stödet för att ta bort friskolornas egna köer är massivt bland remissinstanserna, inte minst från elevorganisationerna. Däremot motsätter sig de stora friskolekoncernerna förslaget.

Vems sida står KD egentligen på?


Anna Ekström, utbildningsminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE