Lärare hotas – kallas för ”idiot” och ”hora”

Lärarförbundet: Varannan har utsatts för fysiskt våld av elever

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-10-19

De drygt 1 000 lärare som svarat på vår undersökning berättar om en arbetsmiljö där hot och våld är skrämmande vanligt. Varannan har utsatts för fysiskt våld av elever. Sju av tio har upplevt situationer där elever betett sig aggressivt eller allmänt hotfullt, skriver Johanna Jaara Åstrand.

DEBATT. ”Man måste alltid vara beredd på våld och att man kan bli skadad.”

”Kallad idiot, hora, värdelös.”

”Slag, sparkar, dödshot, fula kränkande ord, spottad på.”

Vad som skulle kunna vara berättelser från en krigszon är något helt annat. Rösterna i Lärarförbundets rapport ”Håll käften kärring” tillhör lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6.

De drygt 1 000 lärare som svarat på undersökningen berättar om en arbetsmiljö där hot och våld är skrämmande vanligt.

Varannan har utsatts för fysiskt våld av elever. Sju av tio har upplevt situationer där elever betett sig aggressivt eller allmänt hotfullt.

Tyvärr är det inte heller ovanligt att vårdnadshavare beter sig illa. Nästan var fjärde lärare i de här skolformerna har varit med om att vårdnadshavare sagt kränkande eller nedvärderande saker.

I debatten låter det ofta som att hot och våld endast skulle vara ett problem i utsatta områden, eller på skolor där elevsammansättningen ser ut på ett visst sätt.

Våra resultat visar att det inte stämmer. Hot och våld förekommer i alla typer av skolor.

Det är dessutom en problematik som går ut över alla – läraren och klasskamraterna, men också de elever som står för stöket och som därmed inte heller får den lärorika och lustfyllda skolgång de har rätt till.

Skolan måste kunna möta alla typer av elever, med olika utmaningar och från olika hemförhållanden. Men i en underfinansierad skola får inte alla elever en ärlig chans.

Att som politiker prata om trygghet och studiero är lätt. Desto svårare verkar det vara att investera i det som faktiskt skapar detta.

Det handlar om sådant som fler behöriga lärare, rimliga gruppstorlekar, ändamålsenliga lokaler, särskilt stöd till de elever som behöver det och att alla viktiga kringresurser måste vara på plats.

Krafttag krävs för att komma till rätta med situationen:

  • Staten måste ta över huvudansvaret för skolans finansiering och tillskjuta de medel som krävs för att skapa trygghet och studiero – både för lärare och för elever.
  • Elever som är i behov av stöd måste få det. Huvudmännen måste säkerställa att alla skolor har tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer och andra viktiga kompetenser.
  • Fritidshemsutredningens förslag måste genomföras med bland annat fler legitimerade lärare, mindre gruppstorlekar och ändamålsenliga lokaler.

Det kan låta banalt att barn utövar hot och våld, men när det blir vardag får det konsekvenser. Var femte lärare har på grund av detta funderat på att lämna yrket helt.

Vittnesmålen i vår rapport handlar både om fysiska skador och om sömnsvårigheter, oro och ångest. Och det är inte bara för sin egen skull som lärarna oroar sig, utan också för barnens.

I grunden handlar det om att lärare måste få förutsättningar att lyckas med såväl sitt kunskaps- som sitt värdegrundsuppdrag. Bara så kan trygghet och studiero bli verklighet överallt.


Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.