Debatt

Naturvården i svenska skogen är på rätt väg

Replik från Skogsindustrierna om skogen och klimatet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skogen gör mest nytta för klimatet om den används, med förstånd och hänsyn till naturen, för att ersätta fossila material och produkter. Replik från Skogsindustrierna.
Skogen gör mest nytta för klimatet om den används, med förstånd och hänsyn till naturen, för att ersätta fossila material och produkter. Replik från Skogsindustrierna.

DEBATT

REPLIK. Med förvåning läser vi Naturskyddsföreningens debattartikel som tecknar bilden att en majoritet av svenska politiker dansar efter skogsnäringens pipa.

I vårt arbete möter vi folkvalda politiker med hög integritet, stort engagemang och egen agenda. I dessa tider påminns vi om privilegiet att leva i en demokrati.

Vi delar inte Naturskyddsföreningens bild av att svenskt skogsbruk är sämst i klassen och att det pågår en naturkris i den svenska skogen. Fler lövträd, fler gamla träd och fler våtmarker är exempel på vad vi behöver åstadkomma för en rik biologisk mångfald.

Och här går utvecklingen åt rätt håll. Förutsättningarna för biologisk mångfald i skogen har mätbart förbättrats sedan 1990, vilket vi har dokumenterat i rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik.

Skogsindustrins mål är att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. Våra medlemmar har hittills lagt 160 miljarder på åtgärder för att främja den biologiska mångfalden i skogen.

För varje år lär vi oss också mer om hur vi brukar skogen skonsamt.

Samtidigt vill vi fortsätta bedriva ett aktivt skogsbruk som skapar förutsättningar för jobb och välfärd i hela landet – och en grön omställning.

Skogen gör mest nytta för klimatet om den används, med förstånd och hänsyn till naturen, för att ersätta fossila material och produkter. Att sluta bruka skogen för att öka kolsänkan är inte vägen framåt. Vi finner också stöd för detta i forskningen.

Till exempel innehåller den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) en rad slutsatser om vikten av aktivt skogsbruk och användning av förnybara råvaror för att vi ska nå Parisavtalets klimatmål.

Avslutningsvis, vi håller med Naturskyddsföreningen om att skogen ska räcka till mycket och att ett friskt skogligt ekosystem är grunden för allt. Det är en bra utgångspunkt för dialog och vi för den gärna med er.


Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson, Skogsindustrierna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

LÄS VIDARE

DEBATT Sluta att dansa efter skogsnäringens pipa

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Skogsindustri

Jordbruk, skogsbruk & fiske

Klimat & miljö

Klimatpolitik

Skogsindustrierna

Skogsbruk