Debatt

Ge alla födande rätt till egen barnmorska

Debattören: Det behövs pengar och en förändrad syn för att rätta till förlossningsvårdens brister

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”RFSU ser stora brister i förlossningsvården i dag i Sverige. Det krävs ekonomiska satsningar, men även en förändrad syn på födandet och vårdkedjan. ” skriver Hans Linde, RFSU, och föreslår bland annat ökad satsning på barnmorskor.
”RFSU ser stora brister i förlossningsvården i dag i Sverige. Det krävs ekonomiska satsningar, men även en förändrad syn på födandet och vårdkedjan. ” skriver Hans Linde, RFSU, och föreslår bland annat ökad satsning på barnmorskor.

DEBATT

DEBATT. RFSU ser stora brister i förlossningsvården i dag i Sverige. Det är inte ett lokalt problem med en quickfix. Det krävs ekonomiska satsningar, men även en förändrad syn på födandet och vårdkedjan.

För många gravida är det tillräckligt omtumlande att stå inför en förlossning, ingen ska därutöver behöva oro sig för tillgång till vård eller kvaliteten på vården.

När min mormor Anna-Kajsa föddes 1927 var abort och preventivmedel förbjudna. Tillgång till grundläggande förlossningsvård var begränsad. Mödradödlighet låg i nivå med vad vi i dag ser i Rwanda.

Genom sexualupplysning, fri abort, säkra preventivmedel, satsningar på barnmorskor och utbyggd mödravård blev Sverige ett av de länder med lägst mödradödlighet i världen.

90 år senare borde ingen behöva känna oro över den vård man kommer få i samband med sin förlossning. Men så är det inte i dag. Många gravida bär på oro över om man kommer hinna till sjukhuset i tid, få föda på den plats man önskar och få den eftervård man behöver.

I Sollefteå ockuperar befolkningen sjukhuset för att rädda sina förlossningsplatser. I Arjeplog måste blivande föräldrarna i genomsnitt åka 165 kilometer.

I Solna är det bara två kilometer till närmsta förlossningsavdelning, men det finns inga garantier att man får föda där. För ett par veckor sedan fanns inte ett enda ledigt förlossningsrum i hela Stockholms län.

Det är bra att regeringen nu satsar 500 miljoner på förlossningsvården. Men tillfälliga satsningar kommer inte lösa bristerna efter många år av besparingar.

RFSU förväntar sig mer av en feministisk regering.

Sverige måste garantera en modern förlossningsvård över hela landet.

Sen 2000 har nio förlossningsavdelningar lagts ner, samtidigt föds allt fler barn. Allt fler måste åka allt längre för att föda. Denna utveckling måste vändas genom att mer resurser satsas på förlossningsvården.

Sverige måste investera i barnmorskorna. Alla gravida borde ha rätt till en egen barnmorska under sin förlossning.

Ingen ska lämnas ensam under sin förlossning. Då krävs att Sverige utbildar fler barnmorskor, förbättrar arbetsvillkoren, höjer lönerna och ökar möjligheterna till betald fortbildning.

Ingen ska behöva känna osäkerhet om var barnet kommer födas när värkarna börjar.

Alla gravida måste ha rätt att välja var man önskar föda sitt barn. Det är orimligt att kvinnor i Uppsala tvingas flyga till Finland för att föda.

Vi behöver erbjuda olika vårdformer före, under och efter en förlossning utifrån den gravidas behov och önskemål.

Vården behöver flytta närmare dem som behöver den så att färre kvinnor tvingas föda i bilen på väg till sjukhuset. Vi behöver till exempel undersöka möjligheterna att erbjuda friska kvinnor med normala graviditeter att med stöd av barnmorska föda på mindre vårdinrättningar eller hemma.

Tystnaden om förlossningsskador måste brytas.

Mer än 5 procent av alla förstföderskor drabbas av allvarliga bristningar och skador. Smärtor och läckage är illa nog, men många tvingas dessutom kämpa för en korrekt diagnos och eftervård.

I dag är vården runt den födande alltför uppdelad. Alla borde erbjudas stöd av samma barnmorska under graviditeten, förlossningen och eftervården. Eftervården behöver styras av behoven och omfatta skador, eventuella depressioner och sexlivet efter graviditeten.

Sverige är ett föregångsland för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi har resurser, forskning och klinisk erfarenhet för att bygga en modern förlossningsvård.

Nu väntar vi bara på den politiska viljan hos våra beslutsfattare.


Hans Linde, förbundsordförande RFSU


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Förlossningsvården

LÄS VIDARE

DEBATT. Hur gynnas vi kvinnor av tidig hemgång från BB?

ÄMNEN I ARTIKELN

Förlossningsvården

RFSU

Hans Linde

Sollefteå

Solna

Arjeplog