Moderaterna måste tillbaka till arbetslinjen

M-debattörerna: Det krävs reformer som ger effekt både nationellt och lokalt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2017-03-23

Oliver Rosengren, kommunalråd (M), Växjö, Josefin Malmqvist, kommunalråd (M), Sundbyberg, Lars Rådén, kommunalråd (M), Solna, Anna Jähnke, kommunalråd (M), Helsingborg, skriver inför M:s Sverigemöte att de vill se en ny arbetslinje. Många frågor ska avhandlas av partiledningen med bland annat Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson.

DEBATT. Moderaterna samlas i dag för Sverigemötet, en årlig konferens för lokala och regionala företrädare från hela Sverige. Vi står inför utmaningar som parti, men Sveriges utmaningar är långt mer betydelsefulla.

Fokus behöver skifta från taktik till politik nu, så att vi kan ägna dagarna fram till valet åt reformer som rustar Sverige i en orolig omvärld.

Arbetet med en tydlig arbetslinje drivs lokalt i flera kommuner, inte minst våra fyra. En förnyad arbetslinje behöver inför 2018 fyllas med reformer som ger effekt både nationellt och lokalt.

Tre inriktningar bör därför vara:

Kommunalisera arbetslösheten och etableringen.

Den som blir utan arbete och kvalificerad till a-kassa bör under det första året ha en stark, statlig omställningsförsäkring. Därefter bör kommunerna få ansvar för arbetslösheten och redskapen som i dag finns hos Arbetsförmedlingen. Nära samverkan med näringslivet och mer individanpassade insatser är två fördelar.

Det innebär konkret att aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen slopas och ersätts med det kommunala försörjningsstödet, som samtidigt behöver reformeras för ökade möjligheter att ställa krav.

Stärk drivkrafterna för att arbeta.

Arbetslinjen ska gälla alla. Tydliga krav på arbetslinjen ska gälla alla. Tydliga krav på motprestation behövs för alla bidrag och de som inte deltar i insatserna ska få bidraget indraget. Samtidigt behöver det löna sig mer att arbeta istället för att leva på bidrag, särskilt för de som kan förvänta sig små inkomster.

Ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för de med små inkomster och reformerad jobbstimulans i försörjningsstödet är två reformer som kan bidra till detta.

Låt oberoende myndigheter utvärdera lokala reformer.

Avsaknaden av extern granskning och utvärdering ev effekterna av lokala arbetsmarknadspolitiska åtgärder och program är en brist. Exempelvis ger internationell och svensk forskning begränsat stöd för effekten av arbetsmarknadsanställningar, men större stöd för individanpassade aktivitetskrav där jobbsökande är ett inslag. Trots det är arbetsmarknadsanställningar en vanlig kommunal insats.

Statliga myndigheter, så som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Riksrevisionen, bör få i uppdrag att utvärdera också den lokala politiken.

Sverige behöver arbetslinjen. Moderaterna behöver därför återta rollen som Sveriges arbetarparti.

Sverigemötet är ett bra tillfälle att samla energin till uppgiften och ta sikte på att med Alliansen söka stöd för en ny regering i valet 2018, för en reformagenda som rustar Sverige för de svåra utmaningar som väntar. Moderaterna behöver komma tillbaka till arbetslinjen, för Sveriges bästa.

Oliver Rosengren, kommunalråd (M), Växjö
Josefin Malmqvist, kommunalråd (M), Sundbyberg
Lars Rådén, kommunalråd (M), Solna
Anna Jähnke, kommunalråd (M), Helsingborg


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.