ÅSIKT

Vi måste skydda de hotade

DEBATT

Kofi Annan: ”Klimatförändringarna kräver att vi samarbetar som aldrig förr”

1 av 3 | Foto: ZIMBABWE

Den globala medvetenheten om riskerna med klimatförändringar har förändrats drastiskt under de senaste månaderna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ytterst få skulle i dag ifrågasätta påståendet att klimatförändringar är och kommer att fortsätta vara en enorm utmaning för mänskligheten.

Även om det skulle göras framsteg i att reducera utsläppen av växthusgaser får vi inte glömma bort att vädret redan har förändrats. Globala temperaturer har redan stigit och klimatförändringar har redan haft ett högt pris för mänskligheten runt hela vår värld.

Klimatförändringar har alldeles för länge ansetts som ett problem för framtiden, som endast ett begränsat antal departement och institutioner ska ta hand om. Detta måste förändras nu. Klimatförändringar kräver ett bredare engagemang.

Vi måste förbättra kunskaperna kring hur våra mest sårbara samhällen kan skydda och anpassa sig själva och vilka sorts globala stödsystem som behövs för att hjälpa dem.

Hur kommer miljontals människor i Afrika och Asien att påverkas av de förändrade monsunperioderna?

Hur ska fattiga människor klara av mer frekvent och intensiv torka eller översvämning?

Hur ska de svagaste i våra samhällen överleva plågsamma värmeböljor och våldsamma tropiska stormar?

Hur kan vi hantera de spänningar som troligtvis uppstår när tillgången på mat och vatten blir allt sämre?

Vad innebär massmigrationen, som förutspås av många experter, för säkerheten i berörda länder?

Borde vi börja kartlägga säkra landytor för populationer vid kustlinjer och på öar?

Hur kan den senaste utvecklingen inom jordbruk och vatteninsamling göras tillgänglig till dem som är i mest behov av den?

Hur kan det humanitära samhället koppla samman hjälpen från alla berörda för att möta dessa utmaningar?

Och vem betalar räkningarna?

Detta är bara ett fåtal av de många frågor som dyker upp.

Anpassning till de negativa effekterna av klimatförändringar innebär även en förbättring av återhämtningsmöjligheterna för de samhällen som är utsatta. Det krävs både ansträngningar och expertis för att nå detta mål, inom varierande områden som ekonomisk utveckling till riskreducering och från katastrofhjälp till privata investeringar. Koordinerade ansträngningar på det globala, regionala och lokala planet krävs för att komma fram till praktiska lösningar. Dessa ansträngningar kommer att medföra en kostnad. Därför finns det också ett stort behov för den internationella gemenskapen att mobilisera de nödvändiga mänskliga och finansiella resurserna.

I dag, den 17 oktober 2007, kommer jag att lansera Global Humanitarian Forum i Genève. Forumets uppgift är att skapa dialog och samverkan som stärker den internationella gemenskapens förmåga att svara upp mot nuvarande och

framtida mänskliga utmaningar. Vi ska skynda på effektiva handlingar för att skydda de människor som är mest sårbara och i behov av hjälp.

I sin första fas ska forumet fokusera sina aktiviteter på de ogynnsamma humanitära konsekvenserna från klimatförändringar. Det ska försöka erbjuda en opartisk och omfattande plattform där beslutsfattare kan nå igenom de befintliga omställningsbarriärerna och arbeta tillsammans för att hitta lösningar. En plats där vetenskapsmän och ekonomer kan träffa ledare från de samhällen som redan försöker anpassa sig till ett förändrat klimat. Och en plats där vi bättre kan utnyttja affärslivets möjlighet att arbeta för ett bättre samhälle.

Resultaten från forumet förväntas bidra till de kommande förhandlingarna gällande en framtida klimatförändringsregim, för vilken anpassning kommer att vara en mycket viktig del. Forumet kommer att försöka vara en katalysator för handlande och för att öka hjälpen till de samhällen som är mest utsatta för risker med klimatet.

Omfattningen och effekten av klimatförändringar kräver att vi samarbetar på ett sätt som aldrig förut har skådats. Nu är det dags att agera.

Dagens debattör

Foto: "Hur ska fattiga människor klara av intensiv torka eller översvämning"

Kofi Annan

President för Global

Humanitarian Forum,

FN:s förre general-sekreterare