Fler barn larmar om våld och övergrepp

Bris: Vi ser anmärkningsvärda trender i vad unga söker stöd för

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det finns en stor och oroande ökning av barn som söker stöd kring ämnen som mobbning, sexuella övergrepp, psykiskt våld och fysiskt våld, skriver Magnus Jägerskog.
Foto: GETTY
Det finns en stor och oroande ökning av barn som söker stöd kring ämnen som mobbning, sexuella övergrepp, psykiskt våld och fysiskt våld, skriver Magnus Jägerskog.

DEBATT

DEBATT. ”Var går gränsen?”, är en vanlig fråga som barn ställer till Bris. Ofta är svaret ”för länge sen”.

Det visar Bris nya årsrapport som baseras på 77 500 telefonsamtal, chatt och mejl som barn haft med våra kuratorer under 2016–2018, samt aktuell forskning.

Under perioden har samtalen där barn söker stöd på grund av våld, övergrepp och kränkningar ökat med 31 procent.

Det rör sig om stora ökningar av samtal om fysiskt och psykiskt våld, om sexuella övergrepp och om mobbning. Nu måste arbetet med att skydda barn från alla former av våld prioriteras.

Till Bris hör barn av sig med frågor som rör allt från psykisk ohälsa, vardagen i familjen och skolan, funderingar kring att vara ung till frustration över att samhällets stödinsatser ofta brister.

I rapporten finns anmärkningsvärda trender i vad barn söker stöd för. Det finns en stor och oroande ökning av barn som söker stöd kring ämnen som mobbning (48 procents ökning), sexuella övergrepp (43 procent), psykiskt våld (63 procent), och fysiskt våld (25 procent).

Barns dagliga vittnesmål beskriver allt ifrån luggningar, nypningar, hån och trakasserier, till sexuella övergrepp och misshandel. Det handlar om våld i hemmet där barn berättar om föräldrar eller andra vuxna som slår, sparkar, knuffar, biter, bränner eller nyper barnet.

Barn beskriver även sexuellt våld som fysiska sexuella övergrepp, sexuella anspelningar och inviter. Många gånger är det första gången som barnet berättar om övergreppen och en vanlig fråga är var gränsen för övergrepp går.

Samtalen om sexuella övergrepp ökade efter den uppmärksammade Metoo-rörelsen hösten 2017 och har fortsatt ligga på en högre nivå.

Tjejer hör oftare av sig om sexuella övergrepp, medan killar oftare söker stöd hos Bris rörande fysiskt våld och mobbning.

Ökningen av samtalen om mobbning går i linje med Folkhälsomyndighetens undersökning ”Skolbarns hälsovanor” från 2017/2018, och till Bris har ökningen av samtal om mobbning varit som allra störst i åldersgruppen 10–12 år där hela 73 procent fler hört av sig under 2018 jämfört med 2016.

En slutsats i vår rapport är att barns utsatthet i vardagen har ökat och att många barn upplever att vuxna inte ser, lyssnar eller förmår stötta.

Enligt artikel 19 i barnkonventionen har varje barn rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive övergrepp.

Våld kan ta sig många olika uttryck, och ofta hör flera typer av våld tätt samman. Men allt våld skadar barn. Det påverkar hela barnets liv.

Bris kurativa stödsamtal ger barn en möjlighet att berätta om svåra saker i sina liv, och ger dem och vuxna i barns närhet stöd för att bättre kunna hantera det. Men det löser inte problemen i stort.

Inför att barnkonventionen blir lag 2020 behöver barnets rätt till skydd mot alla former av våld stärkas.

Bris har länge velat se en nationell handlingsplan för arbetet med att förebygga och förhindra våld mot barn.

Några av Bris förslag för att samhället ska nå det målet är:

  • Ett stärkt rättsligt skydd mot alla former av våld mot barn. Dagens nationella lagstiftning är långt ifrån heltäckande vad gäller barnets rätt till skydd mot alla former utav våld, detta måste åtgärdas. Det behövs också mer barnanpassade rättsliga processer, med lagkrav på att barn alltid ska höras i processer som gäller dem själva och att alla aktörer då ska ha kunskap om barn.

  • Kunskapshöjande insatser för vuxna och barn. Medvetenheten om barnets rättigheter behöver höjas i såväl förebyggande syfte som för att säkerställa att barn och vuxna vet hur de kan agera om barn utsätts för övergrepp och känna till vad som räknas som våld.

  • Trygghet i barns vardag, skolan. Trygghetsarbetet på skolan behöver ges betydligt högre prioritet med såväl stärkt kompetens som tid och resurser, eftersom det är den plats där många barn tillbringar stora delar av sin vardag och eftersom skolan kan spela en central roll för ungas mående.

Att skydda barn från alla former av våld är grundläggande för att Sverige ska kunna ge varje barn goda uppväxtvillkor och möjlighet att lära och utvecklas.

De barn som varje dag söker Bris stöd för våld, kränkningar och övergrepp visar att det är bråttom, arbetet med att stärka skydd och stöd kan inte vänta.


Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris


Rapporten ”Hur har barn det? Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter” baseras på de samtal, chattar och mejl som Bris kuratorer haft med barn och vuxna under 2016–2018. Rapporten bygger på 77 500 kontakter från barn och unga samt aktuell forskning. Läs hela rapporten här.
Hit kan du vända dig om du behöver stöd kring våld, övergrepp och kränkningar:
Barn och unga kan ringa anonymt till Bris kuratorer på 116 111, chatta eller mejla på bris.se
Bris vuxentelefon om barn har öppet vardagar 9–12: 077-150 50 50


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE