ÅSIKT

Vi ska aldrig ge upp kampen mot sextrakasserier

DEBATT

I lördags gick rikslottachefen och riksbilkåristernas chef till angrepp mot ÖB Johan Hederstedt och förvarsledningen och krävde krafttag mot sexuella trakasserier inom försvaret.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Detta efter ännu ett uppmärksammat fall av sexmobbning.

I dag svarar Försvarsmakten.

Foto: Carol Paraniak.

Försvarsmakten kan aldrig acceptera kränkningar eller sexuella trakasserier av något slag. Vi ger aldrig upp den kampen.

Överbefälhavaren och andra företrädare för Försvarsmakten återkommer till detta gång på gång. Det kan inte råda någon som helst tvekan om vår uppfattning i den här frågan.

Försvarsmakten bedriver ett omfattande arbete mot sexuella trakasserier och har så gjort i flera år. Trots detta förekommer det att medarbetare drabbas. Det är helt oacceptabelt.

Varje anmälan om sexuella trakasserier är en signal om att något är fel – en signal som vi alltid tar på största allvar. Varje fall är i första hand en tragedi för dem som drabbas. Det är också ett misslyckande för Försvarsmakten. Vi får aldrig ge upp det mödosamma arbetet att skapa en arbetsplats på lika villkor för alla.

Det handlar om människovärde. Ingen ska behöva acceptera en arbetsplats där kränkningar eller sexuella trakasserier förekommer. Om detta är alla överens.

Detta är grundläggande när Försvars-makten nu satsar hårdare än någonsin på att intressera unga kvinnor för värnplikt och officersyrket. Vi har en ny jämställdhetsplan. Vi fortsätter arbetet mot sexuella trakasserier. Vi arbetar enträget med attityder hos värnpliktiga och officerare.

Det är viktigt och bra att frågan om sexuella trakasserier lyfts fram och diskuteras öppet, men det är mycket tråkigt när dåligt underbyggda påståenden i ett enstaka fall ligger till grund för kommentarer och angrepp i media.

Rikslottachefen Elisabeth Falkemo och riksbilkårchefen Ann-Marie Medin skriver i en debattartikel i Aftonbladet i lördags att ÖB och försvarsledningen ”säger en sak och gör en annan”.

Detta påstående är helt fel och förtjänar egentligen inte att bemötas.

Det är bara att konstatera att det är oseriöst att bygga allvarlig kritik på svepande generaliseringar i tidnings- artiklar. Det är tragiskt att debatten på detta sätt ger sken av att Försvarsmakten inte gör någonting alls åt problemet.

När det gäller det uppmärksammade fallet med en överste som av ÖB skilts från sin tjänst har mediedebatten präglats av hårda vinklingar och grova anklagelser.

Ingen – framför allt inte de som drabbats – tjänar på att problemet beskrivs på det sättet.

Carol Paraniak (Försvarsmaktens informationschef)