Debatt

För att nå målen krävs det mer, Karolina Skog

Tankesmedjan Fores svarar miljöministern

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

REPLIK. 2030-sekretariatets indikatorer visar att sjupartimålet om 70 procents minskad klimatpåverkan från transporterna till år 2030 kräver mer än vad miljöminister Karolina Skog redovisar.

Direkt efter valet bör därför fem punkter hanteras:

1. Miljöbilsdefinition. Myndigheter måste köpa, hyra och leasa miljöbilar, och många kommuner och företag bör ha definitionen som urvalskriterie. Men den är föråldrad och inkluderar fossilbilar. Miljöbil bör helt enkelt motsvara bonusbil, enligt bonus malus.

2. Säkra att el- och gasbilar stannar i landet. Vi når aldrig en fossiloberoende fordonsflotta med ett ”en in, en ut”-system för gas- och laddbilar. Begagnat fossilfritt måste bli attraktivt – genom p-förmåner, miljözoner och annan stimulans.

3. Ge kommuner större rätt att styra. Kommunerna bör få reservera p-platser åt miljöbilar och bilpooler, klimatdifferentiera p-avgifter, begränsa vilka fordon som ska få köra på stadens gator och själva bestämma om trängselavgifter.

4. Fokusera infrastruktursatsningen. Snabbladdning och laddning vid bostaden har nu störst behov av medfinansiering, medan nyttan av de biogasmedel som beslutats genom Klimatklivet behöver säkras genom att göra det mer attraktivt att köra på gas.

5. Inrätta kontrollstationer. För att skapa den långsiktighet industrin behöver, och för att se en tydlig resa fram till 2030, behövs kontrollstationer vart tredje år där bonus malus, bränslebytet, miljöbilsdefinitionen och annan stimulans justeras och skärps.

Mattias Goldmann, VD, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Dieselbilar

LÄS VIDARE

DEBATT. Så ska vi lösa vår tids största politiska fråga

ÄMNEN I ARTIKELN

Dieselbilar

Miljöpolitik

Karolina Skog

Bilar

Miljöfrågor

Klimathotet

Klimat & miljö