ÅSIKT

Du har skuld i vårdens misslyckande, Sjöstedt

Replik från Camilla Waltersson Grönvall om sjukvården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Trots Sjöstedts höga tonläge så var det Moderaterna och Alliansen som försökte stoppa beslutet att lägga ned BB Sollefteå. Han borde snarare vända sin kritik mot Stefan Löfven, Gustav Fridolin och Isabella Lövin. Det var deras partier som fattade beslutet att stänga BB och den slutna kvinnosjukvården, skriver debattören.

REPLIK. Jonas Sjöstedt ska besöka Sollefteå och de som ockuperar den nedlagda BB-verksamheten där. Han använder besöket för att attackera oss, men jag hoppas att han även hinner lyssna på de boende i Sollefteå och deras berättelser.

Trots Sjöstedts höga tonläge så var det Moderaterna och Alliansen som försökte stoppa beslutet att lägga ned BB Sollefteå. Han borde snarare vända sin kritik mot Stefan Löfven, Gustav Fridolin och Isabella Lövin. Det var deras partier som fattade beslutet att stänga BB och den slutna kvinnosjukvården.

Jonas Sjöstedts parti har aktivt stöttat en socialdemokratiskt ledd regering som har höjt skatterna med 60 miljarder kronor, men ändå misslyckats med att ge alla en sjukvård som det går att lita på. Sedan 2014 har köerna till vården fördubblats. Värst har barn- och ungdomspsykiatrin drabbats – där har köerna tredubblats. Jonas Sjöstedt har en stor skuld i detta misslyckande.

Moderaterna vill förbättra svensk vård och korta vårdköerna. Särskilt viktigt är en trygg och pålitlig vård för de som väntar barn. Vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård måste stärkas. Den håller inte ihop som det är nu. Fler nyförlösta måste återinskrivas akut, andelen förlossningsskador ökar och en större andel barn mår sämre efter förlossningen.

Samtidigt uppger de flesta landsting och regioner att tillgången på barnmorskor är otillräcklig. För en trygg och tillgänglig förlossningsvård föreslår Moderaterna:

  • Stärk vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård. Vi satsar en miljard kronor om året på en stärkt vårdkedja.

  • Utöka antalet utbildningsplatser på barnmorskeprogrammet. I dag examineras 300 barnmorskor årligen. Vi vill utöka utbildningen med ytterligare 150 platser om året.

  • Ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor under utbildningen. Fler sjuksköterskor ska få möjlighet att vidareutbilda sig med bibehållen inkomst. För detta avsätter vi 400 miljoner kronor om året.

Ingen ska behöva känna sig otrygg i mötet med mödravården och förlossningsvården. Var och en ska själv få välja vårdgivare och förlossningsvården måste finnas tillgänglig inom rimliga reseavstånd. Den 9 september är det val. Då finns möjligheten att rösta bort den här regeringen och säkerställa att Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet inte får något mer inflytande över den nationella sjukvårdspolitiken.


Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här