ÅSIKT

REPLIK: FN finns till för alla stater

DEBATT

Svar till Johan Forssell (AB 25/10)

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

FN är inte arena för diktaturstater, utan en arena för alla stater. Det är en väsentlig skillnad. Tanken att världens länder samlas under ett tak för att dryfta problem och komma till gemensamma ståndpunkter är i globaliseringens och de snabba förändringarnas tid mer relevant än någonsin. Samtidigt måste FN förändras i takt med tiden.

Såväl demokratier som diktaturer begår brott mot de mänskliga rättigheterna. USA, Kina och Iran avrättar egna medborgare på löpande band. Israel bygger en barriär på ockuperat område, river bostadshus och dödar oskyldiga civila. I Europa utsätts homosexuella och personer med invandrarbakgrund för diskriminering och hatbrott. Såväl demokratier som diktaturer motarbetar kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Barns rättigheter sätts på undantag oavsett styrelseskick.

Det ”Demokratiernas Förbund” som Forsell tycks förespråka är därför inget alternativ till FN. Kampen för stärkta mänskliga rättigheter måste föras på bred front och till fromma för individens skydd oavsett var hon eller han befinner sig.

FN ska få ett nytt råd för de mänskliga rättigheterna. Det nya MR-rådet, som ska vara på plats inom ett år, ska kunna larma säkerhetsrådet direkt vid misstanke om MR-brott.

I det nya FN ska statssuveräniteten stå tillbaka för skyddet för individen. Ett av de viktigaste besluten under FN-toppmötet i september var etablerandet av en fredsbyggande kommission som ska stödja länder i uppbyggnadsarbetet efter krig och konflikter.

Kofi Annan fick toppmötets godkännande att gå vidare i det inre reformarbetet. Tillsättandet av en ny stabschef i FN-sekretariatet och Inga-Britt Ahlenius som ny chef för FN:s internrevision ska förbättra funktionen och transparensen i FN-organisationen. Höga chefer har redan avsatts.

Problemen i Irak och de naturkatastrofer som drabbat den amerikanska sydkusten kan inte ens världens enda supermakt USA hantera ensam. Vi var många som reagerade med positiv förvåning över George W Bushs utsträckta hand när han i FN:s generalförsamling öppnade för samling kring både handelspolitiken och

FN:s millenniedeklaration. Nu måste Europa och den övriga världen ta upp den kastade handsken.

Vad världen behöver är fortsatt kraftsamling och stöd för en reformerad världsorganisation där alla kan vara med – inte en klubb för de självutnämnt goda.

Läs mer:

Aleksander Gabelic (Ordförande i Svenska FN-förbundet)