ÅSIKT

Sabotaget som kostar miljarder

DEBATT

Kjell Lingeblad: Lämna kärnkraftverken i fred – och rädda Sveriges elförsörjning

Foto: ANSVARSLÖST STOPP Oansvariga politiker har stängt reaktorerna i Barsebäck, ett beslut som kostar 25 miljarder och skadar miljön och klimatet, skriver Kjell Lingeblad.

Det politiska spelet om energipolitiken och om kärnkraften har nu pågått i 30 år. Om vi går tillbaka i historien var det under Tage Erlanders kloka och kompetenta ledarskap som beslutet fattades om att satsa på kärnkraft i Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alternativet hade då varit en fortsatt utbyggnad av oljeeldade kraftverk. Dessutom hade hundratusentals småhus, som i dag har ren och effektiv elvärme, i stället haft oljeeldning. Fram till i dag hade detta betytt import och förbränning av cirka 500 miljoner kubikmeter olja. Konsekvenserna för landets ekonomi och för vår miljö hade blivit allvarliga.

Mot denna bakgrund måste beslutet att satsa på kärnkraft betecknas som det mest förutseende och framgångsrika industripolitiska beslut som har fattats i landet.

Under de senaste 30 åren har emellertid energipolitiken närmast utvecklats till en fars, en fars som har kostat ? ja är det någon som kan räkna ut detta? Sannolikt flera hundra miljarder kronor i dagens penningvärde.

Finland bygger nu en ny stor kärnkraftsreaktor, ytterligare en reaktor kommer sannolikt att beställas. Reaktorerna ska ersätta kraftverk eldade med fossila bränslen och även ersätta importerad rysk kärnkraft. Detta krafttillskott kommer också att bli en viktig injektion för landets ekonomiska utveckling.

I Sverige däremot har ansvariga, eller snarare oansvariga, politiker stängt Barsebäcks båda reaktorer. Kostnaden för detta sabotage mot landets elförsörjning kommer att bli minst 25 miljarder kronor. Till detta konsekvenserna för miljö och klimat när ersättningen till största delen blir el producerad med koleldade kraftverk i Danmark, Tyskland och Polen.

De uppgraderingar som nu genomförs vid de svenska reaktorerna syftar till att öka effekterna och till att förlänga reaktorernas drifttid till 50-60 år, vilket betyder att det dröjer minst 25 år innan någon reaktor behöver stängas.

Men nu har misstroendet för svensk energipolitik gått så långt att industrigrupper tecknat avtal med ryska företag för leverans av elkraft, i huvudsak kärnkraft, till Sverige. Man häpnar.

Men för regeringen och dess rödgröna politiska kompanjoner tycks den viktigaste politiska målsättningen för energipolitiken vara att med alla medel fördyra och försvåra användningen av elenergin, den förnämsta materiella nyttigheten i samhället.

Bakom denna absurda politik ligger alla svikna löften och krossade illusioner om hur kärnkraften skulle ersättas med sol, vind och vatten. Alla de som har trott på dessa orealistiska löften har blivit grundlurade.

Beträffande det använda kärnbränslet från reaktorerna kommer detta att inneslutas i kapslar av koppar och stål som placeras 500 meter ner i det svenska urberget.

Denna metod anses av seriös sakkunskap tillgodose alla krav på säkerhet under all den tid som behövs. Att i detta sammanhang tala om tidsrymder på hundratusentals år är totalt meningslöst. Vi vet ingenting om hur världen ser ut vid denna tid, inte ens om ett tusen år.

Den energi- och miljöpolitik som bedrivs i Sverige har resulterat i en enorm byråkrati där tusentals människor är sysselsatta inom statliga verk och myndigheter, länsstyrelser, kommuner och företag.

Det mesta av all denna byråkrati är obehövlig. När det gäller kärnkraften, låt ansvariga tillsynsmyndigheter och kompetent folk svara för säkerhet och drift vid våra kärnkraftverk.

Använd tillgängliga biobränslen för att ersätta olja och kol. Bygg ut användningen av naturgas som ersättning för olja, kol och torv. Naturgasen kan även användas som fordonsbränsle. Allt detta kan berörda företag administrera med ett minimum av myndighetsinblandning.

Med dessa åtgärder och under förutsättning att våra kärnkraftverk i fortsättningen får vara i fred kommer Sverige att med god marginal klara klimatmålen.

Foto: Kjell Lingeblad, pensionär, Grängesberg. Har varit elingenjör inom gruv-, skogs- och verkstadsindustrin.

Kjell Lingeblad