Debatt

Försvaret är vårt nya McDonald's

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Slopad värnplikt ger nya jobbmöjligheter för Sveriges unga

Just nu pågår årets viktigaste händelse i den säkerhetspolitiska debatten, nämligen Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Samtidigt har värnplikten just gått i graven och ersätts av ett helt nytt system baserat på frivillighet. Om bara några få år kan Försvarsmakten vara Sveriges största ungdomsarbetsgivare.

Under rikskonferensens tre dagar kommer det svenska försvaret att diskuteras och debatteras grundligt. Det är välkommet eftersom 2011 kommer att bli ett oerhört viktigt år för Sveriges försvar. Faktum är att det under det nya året kommer att genomgå större förändringar än kanske någon gång under 1900-talet. 1901 var första året med den värnpliktsarmé som sedan kom att utgöra stommen i försvaret av Sverige. 110 år senare skriver vi historia när värnplikten blir vilande och ersätts med ett system helt baserat på frivillighet.

Det är en välbehövlig modernisering av försvaret som nu genomförs. Under juldagarna visades på TV den klassiska filmen ”Repmånad” med Lasse Åberg i huvudrollen. Den har förvisso 30 år på nacken, men sätter ändå fingret på ett försvar som var omfattande till numerären men med kvalitetsproblem och inriktat för dåtidens hot. Sedan dess har försvaret lidit av brister som låg beredskap, dåligt resursutnyttjande och förband som bara existerade på papperet.

I slutet av januari rycker de första rekryterna in på en tolv veckor lång grundläggande militär utbildning på olika platser i Sverige. De är rekryterade på frivillig väg och gör ingen skillnad på killar och tjejer. Efter den grundläggande utbildningen har de möjlighet att bli anställda som soldater eller sjömän. Vissa kommer att bli heltidsanställda medan andra blir anställda på deltid vid sidan av annan sysselsättning.

Över hela världen ser vi nu hur allt fler länder är på väg att lämna värnplikten till förmån för frivillighet. Nu får även Sverige ett försvar med välutbildade soldater som kan användas både i försvaret av Sverige och i internationella insatser utomlands. Det är kostnadseffektivt och flexibelt. Och framförallt – det stärker Sveriges försvarsförmåga.

Det nya försvaret öppnar också många nya möjligheter för unga människor. Säg ”ungdomsarbetsgivare” och de flesta tänker säkert på McDonald’s som sägs vara Sveriges största. Mycket talar för att de snart får tuff konkurrens av Försvarsmakten om förstaplatsen. Fram till 2014 ska cirka 16 000 hel- och deltidstjänster tillsättas. Det är viktiga och kvalificerade jobb som försvaret nu kommer att kunna erbjuda unga. Försvarsmakten kommer att behöva en enormt bred palett av olika kompetenser – allt från truckförare till IT-experter och språkvetare.

Att vara anställd som soldat är naturligtvis inte som vilket yrke som helst. Det är viktigt att noga informera intresserade personer om de risker som kan följa av yrket. Samtidigt vittnar det stora intresset om att många ser att fördelarna väger tyngst. Få andra jobb kan erbjuda så stora möjligheter att göra konkret skillnad för människor i behov av hjälp, till exempel i Afghanistan.

Den nya personalförsörjningen är både en möjlighet och utmaning för försvaret. När tjejer får samma möjligheter som killar, banar det vägen för jämställdhet, ökad mångfald och stärkt försvarsförmåga. Samtidigt innebär pliktens uttåg att det inte längre går att förlita sig på ett evigt inflöde av nya rekryter. Hittills har man lyckats mer än väl. Vid första rekryteringsomgången var det 6 700 sökande till cirka 900 platser.

Det ställer krav på att ge en bra utbildning, ordentlig ersättning och kunskaper som man kan ha nytta av också senare i livet. Här finns en stor potential i att skapa nya kontakter mellan försvaret och övriga samhället. Man kan lära sig mycket i det militära som det går att ha användning av senare i livet, inte minst när det gäller ledarskap och att samarbeta med andra.

Det är viktiga kompetenser som jag tror kommer att göra den kille eller tjej som en gång varit anställd som soldat eller sjöman, attraktiv hos civila arbetsgivare i framtiden.

Johan Forssell

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle