I Reinfeldts Sverige får du klara dig själv

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tomas Eneroth: Regeringen lämpar över statens ansvar på enskilda medborgare

Försäkringskassans besked om att lägga ner ett hundratal servicekontor i landet har fått mycket kritik. Regeringens återkommande besparingar på försäkringsadministrationen får nu som konsekvens att viktig service till medborgarna försämras och att möjligheten till personlig rådgivning och stöd försämras kraftigt. Beskedet om nedläggningen innebär dessutom problem för Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Pensionsverket som samverkar med Försäkringskassan om gemensamma servicekontor.

Vår uppfattning är att Försäkringskassan bör ha uppdraget att finnas tillgänglig såväl lokalt som regionalt i hela landet. Samtidigt kan förändringen ses som ännu ett tydligt exempel på hur staten – under regeringen Reinfeldts tid – drar sig tillbaka.

Mönstret börjar bli tydligt. När staten alltmer drar sig tillbaka överlåts ansvaret till kommunerna, de ideella organisationerna och till var och en av oss att klara sig själv.

Vittnesmålen har varit många sedan regeringen ändrade reglerna för sjukförsäkringen. Genom stelbenta tidsgränser, utförsäkring och bristande rehabilitering har regeringen undergrävt förtroendet för sjukförsäkringen.

Risken är att var och en av oss tvingas fundera på andra lösningar. Som en tydlig följd av systemskiftet växer den privata försäkringsmarknaden där de som har råd – och är tillräckligt lönsamma att försäkra – köper sig en försäkring, medan andra får stå kvar med ett kraftigt försämrat försäkringsskydd. Staten skjuter också över ansvaret på kommunerna som får täcka upp för en dålig sjukförsäkring genom ökat försörjningsstöd.

Även inom arbetsmarknadspolitiken blir det allt tydligare att ansvaret för en dåligt fungerande politik läggs på den enskilde. Regeringen tycks mena att om man bara sänker a-kasseersättningen för människor kommer de att skaffa jobb. Har du varit arbetslös länge och tvingats in i det som kallas Fas 3 får du inte ens utbilda dig till ett nytt jobb. Och gemensamt för de få arbetsmarknadspolitiska insatser som faktiskt görs ute i landets kommuner, är att de alla är finansierade av kommuner, landsting eller Europeiska Socialfonden. Staten har dragit sig tillbaka från ansvaret för arbetsmarknadspolitiken.

Samma tendens finns i näringslivspolitiken. Medan andra länder agerar aktivt för att främja samverkan mellan forskning och näringsliv, utveckla branschprogram och stödja viktig exportnäring, förhåller sig regeringen passiv. När andra länder tar initiativ för energiomställning väljer regeringen att avveckla klimatinvesteringsstöd och överlåter åt marknaden att avgöra framtida kärnkraftsinvesteringar.

Den ideologiska idé som dominerar regeringens arbete tycks vara att minska politikens och demokratins räckvidd och att låta marknaden få allt större utrymme. Frågor som vi av erfarenhet vet att vi löser bäst tillsammans överlåts nu till andra.

Vår utgångspunkt är att gemensamma investeringar stärker Sverige. Att omställningsförmågan på arbetsmarknaden ökar med aktiv närings- och arbetsmarknadspolitik, och med väl fungerande trygghetssystem. Att politiken inte kan frånsäga sig ansvaret för samhällsutvecklingen – vare sig det handlar om servicekontor eller framtida energisystem.

Tomas Eneroth

Publicerad: