S behöver skapa fler helt nya jobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Charlie Hansson (S): Med en framtidssäkrad arbetsmarknad faller färre utanför systemen

Än en gång hör jag så kallade nya idéer för att skapa fler jobb och en högre sysselsättningsgrad i Sverige. Alla verkar överrens om att vi ska bedriva en politik som ökar produktiviteten per person i samhället. Att det är vägen till den nya höga levnadsstandard vi numera anser oss förtjäna och behöva.

Regeringen har till och med gått ett steg längre och genomfört detta på bekostnad av hälsa och välmående hos enskilda individer.

Fler steg innan man får stöd av samhället, utförsäkringar och en snabbare väg ned till att tvingas leva på socialbidrag fungerar numera som tvingar i regeringens verktygslåda. En verktygslåda ändamålsenligt anpassad för en desperat jakt efter ännu mer ökad levnadsstandard för personerna de faktiskt företräder – folk med relativt sett mycket pengar.

Cynism tillåts ligga till grund för många idéer – och många väljare köper numera dessa så kallade sanningar: ”Välfärden är för dyr och konsekvensen kommer inte bli märkbar – med fler poliser” och ”jag är värd mer och bättre” eller varför inte ”det är väl klart att folk får hjälp, eller?”. Regeringen utnyttjar stämningen till att flytta pengar från en kontext till en annan. Ingen ny produktion skapas – bara förflyttas från ett bokföringskonto till ett annat – ofta väl överrensstämmande med vad media lyckats snappa upp av folkets trend- och tidsbaserade rop på förändring.

Däri ligger inte lösningen – vi behöver fler NYA jobb i Sverige. Vi behöver få våra befintliga företag att kunna expandera, vi behöver uppmuntra branschorganisationerna att ta tillvara på företagarnas intressen i varje bransch och vi behöver satsa på de marknader där vi har god möjlighet att lyckas. Dessutom behöver vi göra detta långsiktigt och påbörja arbetet med detta redan i skolålder.

Jag har en del förslag på en ”NYA jobb -politik” som jag anser att S (både Socialdemokraterna och Sverige) behöver arbeta med. Några av dessa förslag finns redan presenterade i Affärsplan S som jag presenterade i min programförklaring som kandidat till ny partiordförande för S. Just för att jag ansåg att det var ont om kandidater som vågade säga vad de tyckte och vad för så kallad förnyelse vi hade att vänta från vår nya ledare.

Några av mina förslag för att skapa NYA jobb är:

Att redan i gymnasiet ha entreprenörsutbildning så det blir lika självklart att starta eget företag som att bli anställd senare i arbetslivet.

Mer pengar till skolan då utbildning är det viktigaste sättet att ge individer möjlighet att påverka sin egen situation och därefter gå den väg man anser sig mest lämpad, samt brinner mest för.

Starta en entreprenörshögskola av hög internationell rang och samordna den med de stora befintliga högskolorna samt företagens forskningsavdelningar. Koppla även skolan till städernas och företagsföreningars redan nu befintliga strategiråd, gärna kompletterat med representanter från både fackförbund, politiker, akademi och professionella entreprenörer. Skapa ett globalt nätverk utifrån denna skola och fokusera både på innovativa serieentreprenörer samt de som vill klona befintliga idéer eller ”bara” vara egenföretagare.

Satsa på tjänstemannasektorn och branscher med god framtidsutsikt som till exempel IT. Säkerställ kompetensförsörjningen av dessa branscher också.

Förenkla reglerna för att starta företag samt beskattning omedelbart – dagens byråkrati och regler är pinsamt dåligt utformade.

Dessa steg anser jag vara den enda framkomliga vägen för att skapa förändring i samhället. Alla andra alternativ är inget annat än budgetförflyttningar där jag generellt ser det som att regeringen tenderar att satsa på att minska skatter och oppositionen vill lägga pengar på att bygga upp välfärden. Jag vill driva en politik som ger mer ekonomi, fler möjligheter för fler, mer framtidssäkrad arbetsmarknad och därefter – som socialdemokrat – arbeta ännu mer för att bygga upp välfärden så att färre faller utanför och fler får möjligheten att nyttja och tillföra den nya produktiviteten.

Charlie Hansson (S)

Publisert:

Ämnen i artikeln