Fair play i Allsvenskan – även ekonomiskt

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Riksdagsmän (FP): Efter domen mot Örgryte måste vi ändra lagen

Idrott ska präglas av fair play. Lika spelregler för alla, så att skickligheten avgör vem som vinner. Principen som är självklar på plan gäller däremot inte idag för fotbollsklubbarnas ekonomiska förutsättningar.

Ikväll möts AIK och IFK Göteborg på Råsunda i Solna. Stämningen är laddad. Fansen, spelarna och klubbarna är alla nervösa inför matchen. Den nervositeten är helt okej. Men klubbarna ska inte behöva vara nervösa inför varje match över att huliganer utan förvarning kan slå sönder deras ekonomi.

I februari föll domen i kammarrätten som gav polisen rätt att ta betalt av Örgryte för polisbevakning. Ordningslagen säger att polisen kan ta betalt för sin säkerhetsinsats vid offentliga tillställningar, om de arrangeras av vinstdrivande bolag. Detta har tolkats att gälla aktiebolag, däremot inte ideella föreningar. Idag drivs fem av landets elitfotbollsföreningar som aktiebolag, resten som ideella föreningar.

Domen aktualiserar flera frågor. Är det samhället eller klubbarna som ska stå för fiolerna för säkerheten vid matcher? Ska elitklubbarnas driftsform påverka kostnaden? Hur ska klubbarna kunna planera sin ekonomi med tanke på oförutsedda kostnader i form av huliganvåld?

Regeringen kan inte fortsätta sitta med armarna i kors. Lagstiftningen har länge varit obsolet, men regeringen har först nu efter domen vaknat till liv. Nu måste det till en lagändring. Förutsättningarna för elitklubbarna måste vara desamma, oavsett om verksamheten bedrivs i bolagsform eller som ideella föreningar.

Folkpartiet är inte främmande för att elitklubbarna framledes kan få ta större ansvar för kostnaderna för ordningen kring arenorna. Men det inte rimligt att elitfotbollsklubbar behandlas olika beroende på i vilken form man just nu bedriver verksamheten.

Att vara beroende från match till match av hur en länspolismästare ser på säkerhetsläget är ohållbart. Olika polismyndigheter har i dagsläget olika riktlinjer om hur mycket av kostnaderna som klubbarna ska stå för, vilket innebär olika förutsättningar för föreningar i olika delar av landet. Det ska inte vara polisens roll att sätta belopp utan bör vara en politisk fråga, med samma riktlinjer i hela landet. Begreppet ”vid arenan” är också problematiskt eftersom det är svårt att sätta en tydlig gräns för vad som är vid arenan. Det finns risk att begreppet ”vid” tolkas olika av polismyndigheterna runt om i landet. Elitklubbarna riskerar då att behandlas olika och att åläggas olika stort kostnadsansvar. Det skulle inte vara ett rättssäkert system.

Om kostnadsansvaret för elitklubbarna ska öka anser vi att kostnaden i så fall borde tas ut i form av en schablonsumma som klubbarna med elitlicens har kunskap om innan budget för året sätts. Ett ökat kostnadsansvar, lika för alla elitklubbar, måste vara någorlunda förutsägbart och kopplat till risknivån och beräknad publiktillströmning. Principerna måste hålla öppet för att de klubbar som självt driver på säkerhetsarbetet genom t ex personliga biljetter eller med andra insatser tillsammans med sina intressenter skall kunna få en lägre avgift för polisinsatserna.

Hänsyn behöver också tas till att alla lag inte är lika drabbade av våld och skadegörelse kring matcherna. Självklart ska inte Trelleborg FF behöva betala lika mycket som AIK. Vi ser därför framför oss en lösning med belopp kopplade till om matchen väntas ha låg, mellan eller hög risk för våld och skadegörelse. En sådan modell skulle som ger förutsägbara ekonomiska förutsättningar för elitfotbollsklubbarna.

För att motverka fotbollsvåldet behövs självklart även andra insatser. Alliansregeringen har stramat upp lagstiftningen genom att stärka möjligheterna att utfärda tillträdesförbud för huliganer vid arenorna. Säkerheten vid arenorna har stärkts genom lagstadgat förbud mot hantering av pyrotekniska varor samt förbud mot att beträda eller kasta in föremål på spelplanen införts.

Det är bra och Folkpartiet har varit en drivande kraft bakom förändringarna. Vi kan tänka oss att gå vidare med ett mer omfattande tillträdesförbud och anmälningsskyldighet för kända våldsverkare.

Trots säkerhetsinsatserna innebär Allsvenskan ett startskott för en säsong med risk för våld och skadegörelse. Fotbollen innebär inte bara hållna tummar utan också brutna näsor. Sparkar, inte bara på bollen utan också på människor och fönsterrutor. Säkerhetsarbetet som polisen utför är viktig stomme för att fotbollsmatcher ska kunna vara en källa till glädje och mötesplats för många. Men det betyder inte att det acceptabelt att rucka på principen om att idrott ska präglas av schyssta spelregler för samtliga elitklubbar!

Hans Backman (FP)

Riksdagsledamot och idrottspolitisk talesman

Johan Pehrson (FP)

Riksdagsledamot och rättspolitisk talesman

Christer Nylander (FP)

Riksdagsledamot och vice ordförande i Kulturutskottet

Publicerad: