Stoppa avvisningarna till Syrien omedelbart

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vänsterpartiet: Vi vill inte ha flera blodiga tackkort från diktatorer.

Uppdrag granskning avslöjade i onsdags att den egyptiska diktatorn Mubarak tackade den dåvarande svenska regeringen för att de lämnat över de oppositionella Ahmed Agiza och Mohammed Alzery. I programmet fick vi höra fasansfulla berättelser om den tortyr och omänskliga behandling Agiza och Alzery utsatts för från att de överlämnades till CIA på Bromma flygplats till tortyrcellerna i källaren under säkerhetstjänstens högkvarter i Kairo.

Samma dag som denna skamfulla del av fallet Agiza och Alzery avslöjas utvisades en känd oppositionell till Syrien. På morgonen sattes han på ett plan till Syrien där en femårig fängelsedom väntar. Brottet är politisk aktivitet samt en vägran att göra militärtjänst. Under sin tid i Sverige har han dessutom medverkat i regimkritiska demonstrationer. Vi vet från Amnesty International att omfattande flyktingspionage även bedrivs mot opposition i exil och de senaste dagarna har flera syrier i Sverige vittnat om hot från regimens representanter.

Europakonventionen, som är inskriven i svensk lag, ger oss otvetydigt besked: ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Europadomstolen har i sin praxis tolkat konventionen så att tortyrförbudet också innefattar förbud att avvisa eller utvisa någon om det föreligger risk att denne ska utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Domstolen har dessutom flera gånger slagit fast att tortyrförbudet och förbudet att avvisa någon som riskerar tortyr är undantagslöst.

Lyssna på ordet: undantagslöst. Ingen – inte heller misstänkta terrorister – får utvisas om de riskerar tortyr i mottagarlandet. Det fina med mänskliga rättigheter är just att de gäller alla. Utan undantag.

För en politiskt aktiv innebär ett fängelsestraff i Syren nästan undantagslöst tortyr. Att avvisa syrier i detta läge är därför att bryta mot Europakonventionen. Sverige dömdes för ett par år sedan i Europadomstolen för ett beslut om utvisning till just Syrien. Domstolen gav Sverige svidande kritik för sin blinda tilltro till landets rättsväsende och respekt för mänskliga rättigheter. Sedan dess har situationen i Syrien försämrats allvarligt.

Under den arabiska våren har folken i Tunisien, Egypten och Libyen samlat kraft och styrka att störta diktaturer efter decenniers förtryck. Världen över har dessa folk hyllats för sitt mod och sin handlingskraft. Det har även inspirerat oppositionen i Syrien att försöka bryta diktaturens bojor. Vi vet att regimen är trängd och desperat efter folkets begynnande uppror och att det har resulterat i ökat tryck mot oppositionella och oliktänkande  med avrättningar, tortyr och fängslanden i kölvattnet. Sedan protesterna började har 2 900 personer dödats och regimen använder urskiljningslöst våld för att hindra civila från att uttrycka sitt missnöje.

Vänsterpartiet kräver att avvisningar till Syrien omedelbart stoppas. Sverige ska inte medverka till att oppositionen i Syren fängslas och torteras och att folkets kamp för frihet hindras. Vi vill inte ha flera blodiga tackkort från diktatorer.

Christina Höj Larsen

Publisert: