Debatt

De tävlar i nationalism

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Maria Ferm & Bodil Ceballos: Socialdemokrater och moderater har en ohelig allians i asylpolitiken

Sveriges största partier trappar upp sin nationalstatsvurmande retorik för att de är rädda att förlora väljare till Sverigedemokraterna.

Men vad socialdemokrater och moderater gör är att de förskjuter debatten i en mer främlingsfientlig riktning.

Den senaste tiden har både socialdemokraterna och moderaterna trappat upp sin främlingsfientliga retorik. Den 26 augusti publicerades en debattartikel med rubriken ”Ställ tydliga krav på våra invandrare” av bland annat migrationsminister Tobias Billström (m) på DN Debatt. Trots att Veronica Palm (s) kritiserade Billström i en tv-sänd debatt efteråt kontrade Palm med en debattartikel i samma stil veckan därpå. Det går inte att tolka på annat sätt än att Sveriges största partier trappar upp sin nationalstatsvurmande retorik för att de är rädda att förlora väljare till Sverigedemokraterna.

Vad de båda partierna helt missbedömer är den effekt på opinionen detta får. De förskjuter debatten i en mer främlingsfientlig och nationalistisk riktning. Den politiska diskursen får en ny utgångspunkt som är betydligt närmre Sverigedemokraterna när Billström och Palm tävlar i vem som kan ställa hårdast krav på en viss grupp och vilka som kan göra flest uppdelningar i ”vi” och ”dem”.

Varken socialdemokraternas förslag om att sätta flyktingar i ”kommunarrest” eller moderaternas försörjningskrav för anhöriginvandring, vilket kommer att hålla familjer från varandra i ett flertal år, är nya. Partierna återanvänder dem för att kunna utmåla sig själva som de som tar de så kallade problemen på allvar. Det är någon slags ”tuffast vinner”-taktik som endast kommer leda till ett kallare, mer fördomsfullt, klimat. Självklart ska vi inte blunda för de problem vi ser, men förbud och krav är inte den enda vägen.

Moderaterna och socialdemokraterna har länge haft en ohelig allians när det gäller asylpolitik. De har gått emot de övriga riksdagspartierna och drivit igenom hårdare regler och varit emot amnestier.

Därför blir det så absurt att utmåla socialdemokraterna och moderaterna som motsatser eller ens osams när det gäller asyl- och integrationspolitik. Inget kunde vara längre från sanningen. Det blir ganska patetiskt att se hur de försöker upprätthålla någon slags antagonistbild emot varandra samtidigt som de misslyckas att debattera asyl- och integrationsfrågor eftersom de helt enkelt håller med varandra om nästan allt.

Vår gröna syn skiljer sig radikalt från dessa stora gråa bakåtsträvare och vi vill ha en öppen, human asylpolitik och ökade möjligheter till laglig migration.

Migration är positivt. Särskilt för ett land som Sverige med en allt större andel äldre i befolkningen, och allt färre personer i arbetsför ålder. Invandring är nödvändigt för att kunna upprätthålla den välfärdsstandard vi har idag. Personer som flyttar till ett annat land är i många fall unga driftiga individer vars kompetens vi i Sverige måste bli allt bättre på att ta tillvara på.

Redan nu tvingas människor leva gömda efter att ha fått avslag på sina asylansökningar. Många har hamnat i ett vakuum mellan den gamla och den nya Utlänningslagen. Vi vill ge dem möjlighet att stanna i Sverige och vi vill ändra lagen så att vi åter kan säga att vi har en och human flyktingpolitik.

En brist på solidaritet och respekt för FN-konventioner är problemen med svensk asylpolitik – inte personerna som kommer hit. Debatten måste handla om hur Sverige faktiskt kan leva upp till en solidarisk human asylpolitik och inte hur vi skickar tillbaka flest på kortast tid.

Jimmie Åkesson välkomnar socialdemokraternas och moderaternas utspel – men vi kan inte acceptera det!

Maria Ferm & Bodil Ceballos

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt