C: Vi måste erkänna Palestina som stat

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vi välkomnar FP:s nyligen uttalade stöd för att uppgradera Palestina i FN

USA:s utrikesminister Hillary Clinton med Palestinas president Mahmoud Abbas i Ramallah förra veckan.
USA:s utrikesminister Hillary Clinton med Palestinas president Mahmoud Abbas i Ramallah förra veckan.

Förra hösten väcktes hoppet bland hårt prövade palestinier. Hoppet om att äntligen få ett erkännande som FN:s 194:e medlem. På samma sätt som staten Israel en gång fick sitt erkännande, via FN. Men hemställan till säkerhetsrådet vilar alltjämt hos generalsekreteraren och alla vet att det kommer förbli så. Det är beklagligt men en verklighet som vi alla har att förhålla oss till.

Centerpartiet vill främja de moderata krafter som söker en fredlig lösning med såväl en israelisk som en palestinsk stat. Dessa krafter som, i likhet med den arabiska vårens fredliga demonstranter, söker icke- våldets väg behöver stödjas. Vårt ställningstagande grundar sig i internationell rätt och den unika situation som ockupationen skapat genom att pågå under så lång tid. Men också i den framgångsrika satsning på statsbyggande som Sverige, EU med flera medverkat till.

Vi vill främja den palestinska myndighetens val av fredliga lösningar byggd på internationell rätt i en tid då alltför många krafter vill fortsätta tala det språk som så ofta brukats i regionen – terror och militärmakt. När människor upplever att de fredliga vägarna till förändring är stängda gynnas extremisterna och terroristerna. Det är i denna miljö extremister i till exempel Gaza växer sig starkare.

Tiden håller på att rinna ut för en hållbar tvåstatslösning. Hittillsvarande försök har gröpt ur förtroendet hos befolkningen alltmedan de pågående befolkningsomflyttningarna upplevs som en de facto annektering av ockuperad mark.

Just nu riktas fokus mot begäran att uppgradera Palestina från att vara observatör i FN till att få samma status som Vatikan- staten, så kallad icke-medlemstat. Det möjliggör bland annat för den palestinska myndigheten att vända sig till FN:s instanser för att pröva den internationella rättens tillämpning på ockuperad mark. Det är viktigt, inte minst för det palestinska folket som många gånger har upplevt sig som rättslösa.

Riksdagens makt att påverka frågan är begränsad då beslut om uppgradering av länders status är en exklusiv angelägenhet för regeringen enligt grundlagen. Sverige har däremot möjlighet att påverka genom att regeringen stödjer en palestinsk uppgradering i FN.

Ett ja stöttar de modererande krafterna och ger den palestinska myndigheten ett tyngre mandat i framtida fredsförhandlingar. Därför är det för mig och Centerpartiet angeläget att Sverige nu medverkar till en bred uppslutning för en uppgradering av Palestina i FN. Vi välkomnar Folkpartiets nyligen uttalade stöd för en sådan lösning.

Ett svenskt ja till uppgradering eller erkännande av Palestina som stat löser inte den israelisk-palestinska konflikten i ett slag. Ytterst krävs det ett fredsavtal som innebär att Israel upphör med ockupationen. Men man ska heller inte underskatta värdet av ett svenskt stöd till Palestina som stat.

Till syvende och sist är det icke-våldsvägen som Israels regering och Palestinas myndighet måste vandra för att nå en hållbar fred. Vägen till en fredlig lösning är kantad av utmaningar från de krafter på båda sidor som träffsäkert söker skjuta den i sank. Också av det skälet är det viktigt att Sverige och EU tydligt och konsekvent stödjer de krafter som antar utmaningarna och trots motstånd söker en fredlig lösning på konflikten.

Kerstin Lundgren

Debatten

I dag debatteras Palestinas FN–status i riksdagen. Centerpartiet vill liksom som den röd-gröna oppositionen erkänna Palestina som stat. På torsdag avgörs frågan i FN:s general-församling. Flera länder, bland dem Frankrike, har meddelat att de kommer att rösta ja.

Debattören

Kerstin Lundgren, 57, Södertälje. Centerpartiets utrikespolitiska talesperson.

Publicerad: