Debatt

Vi ger en miljon till arbetet mot näthat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Regeringen: Höj barn och ungas kunskap om hat och fördomar på internet

Mer kunskap behövsStatens medieråd får en miljon kronor för att höja kunskapen, särskilt hos barn och unga, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans på internet.
Mer kunskap behövsStatens medieråd får en miljon kronor för att höja kunskapen, särskilt hos barn och unga, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans på internet.

Främlingsfientliga och sexistiska budskap sprids i dag på ­internet i en snabb takt. Åsikter som tidigare fördes fram i extrema sammanhang sprids nu dag­ligen i kommentarsfält och sociala medier. Den anonymitet som nätet erbjuder kan missbrukas till att sprida hatiska budskap på ett sätt som annars inte accepteras.

Hatet kan vara riktat både mot grupper och mot individer, och det senaste året har hot och trakasserier gentemot kvinnliga ­debattörer uppmärksammats ­särskilt. Också fördomar och ­myter som sprids om olika grupper som muslimer, judar och ­romer är vanligt förekommande. Internet utnyttjas framgångsrikt av icke-demokratiska krafter. Ibland handlar det om kriminella handlingar.

Genomslaget av hot och för­domar kan vara mycket stort och få svåra konsekvenser för dem som utsätts. Förutom att enskilda individer drabbas är detta också en viktig samhällsfråga. Främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans som står i strid med principen om alla människors lika värde, utgör ­ytterst en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp vår ­demokrati.

Internet är en viktig del av många barns och ungas vardag och det erbjuder stora möjlig­heter till information, kommunikation och sociala kontakter. Därför är det också ett viktigt verktyg för att bemöta just hat och för­domar. Mycket måste göras för att motverka främlingsfientlighet, sexism och intolerans – överallt i samhället.

Det finns inte någon quick fix för att komma åt näthatet. Därför är det viktigt att vi tänker brett och jobbar både preventivt och med dem som drabbas.

För att hjälpa dem som drabbas har regeringen gett polisen nya verktyg för att kunna identifiera personer som begår brott på nätet. Nu går det att få ut ip-adresser också vid näthatsbrott. Även straffbestämmelserna ses över för att säkerställa att de gäller oavsett om ett brott begås på ­nätet eller inte.

Vid sidan om de insatser som görs för att arbeta med värdegrundsfrågor och jämställdhet inom hela skolväsendet, intensifieras nu det preventiva arbetet: Statens medieråd får en miljon kronor för att höja kunskapen, särskilt hos barn och unga, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans på internet.

Medierådet ska även mobilisera unga för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet. Detta uppdrag är Sveriges bidrag till Europarådets kampanj No Hate Speech Movement, som lanserades tidigare i år. Syftet är att engagera barn och ungdomar till att aktivt ta avstånd från främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans på internet.

I regeringens uppdrag till Medie­rådet ingår också att samordna nationella aktiviteter i Sverige. Dessutom ska Medierådet bilda ett nätverk med relevanta aktörer, både offentliga och privata, för att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete kring dessa frågor.

Kampen mot främlingsfientlighet, sexism och intolerans måste ständigt fortgå. Och precis som nätet används för att sprida fördomar och hat, används det för att bekämpa intoleransen och hatet. Men vi måste bli fler som står upp för ett öppet och tolerant samhälle.

Hat är hat oavsett vem som ­hatar, vem som är måltavlan och var det än sker. Vi får inte acceptera att hatet och intoleransen smyger sig på och tillåts bli en del av vardagen. Vi som tror på ett öppet och tolerant samhälle, och vi är i en klar majoritet, får inte ­luta oss tillbaka och bara titta på.

Maria Arnholm (FP)

Lena Adelsohn-Liljeroth (M)

Erik Ullenhag (FP)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Internet

ÄMNEN I ARTIKELN

Internet