Maria Abrahamsson: Låt läxhjälp omfattas av RUT

Av: Anna-Maria Carnhede

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Dags att kasta de ideologiska skygglapparna - tar oppositionen själva sin kritik på allvar?

Maria Abrahamsson.
Maria Abrahamsson.

På begäran av Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet har skatteutskottet beslutat att i veckan bjuda in till en hearing för att ytterligare vrida och vända på regeringens förslag om billigare läxhjälp.

Inte mig emot, som lagstiftare måste man alltid öppna för att ta emot synpunkter och lyssna till kritik mot regeringens lagförslag. Frågan är bara om de tre oppositionspartierna själva tar sin kritik på allvar?

Vid förra torsdagens sammanträde, alltså samma dag som utskottet enades om arrangemanget men innan inbjudningarna till organisationer, myndighetsfolk och experter hade hunnit skickas ut, vad gör utskottets vice ordförande, Leif Jakobsson (S) då?

Jo, Jakobsson vet redan i förväg att berätta (i SvD) att alliansregeringens läxhjälpsförslag har en sällan skådad klassprofil. Utan några belägg påstår Jakobsson att klyftorna i skolan kommer att ökar med förslaget som riskerar ”våra barns rätt till likvärdig utbildning”.

Det uppskruvade tonläget låter bekant. För socialdemokraterna och Leif Jakobsson spelar det nämligen ingen roll om hushållen får skatterabatt för städtjänster i hemmet eller som nu - billigare läxhjälp. Socialdemokraterna fäller reflexmässigt ner sina ideologiska skygglappar så snart billigare hushållstjänster kommer på tal. Skatteavdrag för de mansdominerade rot-tjänsterna har de däremot inga problem med. Men visst, inställningen är bekväm om man av politiska skäl vägrar erkänna att regeringens skattelättnader har gjort det ekonomiskt möjligt också för så kallat vanligt folk att köpa avlastning i hemmet. Fri tid som människor efter eget val kan använda antingen till att göra fler kul saker tillsammans med familjen eller till att ägna mer tid åt jobbet och karriären. Samtidigt som tidigare svartarbetande mestadels kvinnor har fått tillgång till en schysst arbetsmarknad, vit lön och trygga arbetsvillkor.

För S, V och - beklagligtvis - också MP är det alltså ett stort problem att hjälp med läxläsning från årsskiftet uttryckligen omfattas av en av alliansregeringens allra mest populära skattereformer. Men för föräldrar som hittills inte har haft ekonomi för att kunna få hjälp med sina barns läxläsning, är regeringens förslag inte ett problem utan en välkommen ny möjlighet som gör det lite enklare att få vardagen att gå ihop. Den saken kan ingen hearing i världen ändra på.

Maria Abrahamsson

Publicerad: