ÅSIKT

Kommunal: Bussförare är inga maskiner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi strejkar för våra medlemmars rätt till mänskliga arbetsvillkor

Foto: Scanpix
-

Midsommarhelgen är en helg då många reser. Kanske krånglar den aktuella strejken i kollektivtrafiken till det för dig, när du är på väg till silltallriken, midsommarstången, jordgubbarna och nubben. Men för bussförarna är omänskliga tidsscheman, delade turer, övervakning och osäkra anställningar vardagsmat. Kommunal vill se ett arbetsliv där bussförare behandlas som människor. Vi strejkar för att din förare ska ha rätten att vara lika mycket människa som du.

Kommunal gick ut i strejk den 19 juni. I förhandlingarna med arbetsgivaren, Bussarbetsgivarna, har Kommunal tydligt krävt att villkoren förbättras. Bussarbetsgivarna har inte velat tillmötesgå våra krav. Det är inte okej. Därför strejkar nu bussförare och andra anställda inom trafiken på flera håll i landet. Och detta är några av anledningarna:

Entreprenörsbyten är vanliga i busstrafiken, det vill säga att ett bussbolag tar över busstrafiken från ett annat. Men personalen följer inte automatiskt med vid bytet. De kan i värsta fall helt förlora sitt arbete. Om de erbjuds att följa med till det företag som tar över, kan det betyda att en person som har mångårig yrkesvana blir provanställd hos det nya bolaget – trots att jobbet är det samma. De anställda i trafiken lever därför med en ständig oro för att deras arbetsgivare inte ska upphandlingen och de ska stå där utan jobb.

I dagsläget är det en dator som styr turlistor och tidsplaneringen i kollektivtrafiken. Den missar många gånger de mänskliga faktorer som kan inträffa i en bussförares vardag, till exempel att han eller hon behöver nysa vilket gör att bussen blir stående en kort stund längre än vad datorn beräknat eller att ett vägarbete försenar trafiken.

Liksom inom många andra branscher och i yrkeslivet i stort har trafikanställda också ett behov av raster. Kommunal kräver att det anställda inom trafiken får vila minst 11 timmar på ett dygn och vi vill att avtalets regler om minsta rasttid ändras från 30 minuter till 45 minuter. Det tycker vi är rimliga krav för att de anställda i trafiken ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt för sina passagerare.

Anställda i trafiken ska ha samma löneutveckling som alla andra anställda inom LO-förbunden. Därför kräver vi 1 740 kr i löneökning på tre år.

Kollektivtrafiken har varit utsatt för prispress under lång tid. Kommuner, landsting och landstingsägda bolag ansvarar för att allmänheten erbjuds en bra kollektivtrafik men de lägger ut all drift av verksamheten till privata företag. Branschen domineras av ett fåtal stora utländska företag som med allt lägre priser tävlar med varandra om att få leverera trafik. Det är tydligt att de stora bolagens låga anbud i upphandlingar har inneburit en prispress som drabbar hela bussbranschens utvecklingskraft. Detta drabbar till sist våra medlemmar i form av sämre löneutveckling och sämre villkor. Men det drabbar också branschen i stort då kvaliteten riskerar att försämras och färre lockas att ta jobb i branschen då villkoren är så dåliga. Till detta är politikerna delansvariga.

Vi kräver ett avtal som inte behandlar bussförare som maskiner. Eftersom varken politikerna som har makten att påverka, eller bussarbetsgivarna tar sitt ansvar har nu förhandlingarna strandat och den strejk som nu pågår är en följd av detta. Vi förstår att det kan innebära problem för dig som ska fira midsommar och behöver åka buss över helgen. Ändå gör vi det.

För att din förare har rätt till mänskliga arbetsvillkor. Och för att du ska kunna åka tryggt i framtiden med en förare som mår bra. Därför ber vi om förståelse för att du kanske kommer för sent till festen. Ha en trevlig midsommar!

Annelie Nordström

Lenita Granlund