C: Dags att se över socialförsäkringar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Solveig Zander: Försörjningsstödet får inte bli till en medborgarlön

Rätt till arbete. Personer som tar emot bidrag måste få bättre möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det menar Centerpartiet och föreslår en översyn av försörjningsstödet och föräldraförsäkringen.

Över 400 000 svenskars försörjning hänger på ekonomiskt bistånd. Det betyder att en av tjugo, alltså minst en person från varje skolklass, tvingas försörja sig på bidrag.

Bland personerna som är myndiga i denna grupp har omkring 40 procent fått försörjningsstöd längre än tio månader. En stor del av den gruppen uppbär inte försörjningsstöd på grund av sociala skäl eller ohälsa – utan för att man inte tar sig in på arbetsmarknaden. Man har helt enkelt inte möjligheten att konkurrera om de jobb som finns. Där utbildningsnivån är låg – där är det långa och mycket långa beroendet av försörjningsstöd stort.

Detta är inte en ny situation. Antalet långvariga bidragstagare började öka på 1990-talet, kulminerade i mitten av samma årtionde och stiger nu åter igen efter en mindre tillbakagång.

Centerpartiet tycker att det är dags att göra en översyn av socialförsäkringar, försörjningsstöd och föräldraförsäkring, med tydligt fokus på att förbättra möjligheten för individen att ta plats på arbetsmarknaden.

Försörjningsstödet får inte bli en medborgarlön utan ska vara en trygghet under den tid som individen tar ny sats mot arbetsmarknaden.

Därför tycker vi att det är rimligt för samhället att ställa krav på att långvariga mottagare av försörjningsstöd ska genomgå grundskoleutbildning, förutsatt att individen saknar en sådan. Ett generellt krav skulle i högre grad ge fler de mest basala kunskaperna för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller se möjligheterna till ytterligare utbildning.

För att det sociala skyddsnätet på lång sikt ska fungera krävs det att individer utmanas att aktivt förstärka sin kompetens. Långvarig försörjning via bidrag är ett nederlag för samhället så väl som för den berörda individen. Därför är det av högsta vikt att hitta möjligheter att hjälpa och utveckla den berörda personen.

Centerpartiet tycker att systemet för försörjningsstöd är en förutsättning för ett solidariskt samhälle. Det är helt enkelt otroligt viktigt med ett starkt ekonomiskt skyddsnät. Paradoxalt nog tycks skyddsnätet vara uppbyggt på ett sätt som riskerar att förstärka utanförskapet och göra individer långsiktigt beroende av försörjningsstöd.

Det grundläggande problemet är att skyddsnätet inte uppmuntrar till att förbättra möjligheten till arbete. För många blir försörjningsstödet inte den kortsiktiga hjälp det är tänkt som, utan en näst intill permanent försörjning.

Kort och gott, många hamnar i en situation där man månad efter månad och till slut år efter år behöver förlita sig på att försörjas av samhället. Utsikterna till jobb är helt enkelt små från början och försämras i takt med tiden man befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det är inte långsiktigt hållbart och cementerar delar av befolkningen i en situation där man ser små möjligheter att styra över sitt eget liv.

I rapporten ”Från försörjningsstöd till arbete – hur kan vägen underlättas?” konstaterar IFAU att subventionerade anställningar bör kombineras med utbildning. Centerpartiet delar den åsikten. Det gäller att hitta handfasta vägar för att göra varje enskild individ attraktivare för anställning. Att söka jobb utan grundskoleutbildning innebär en påfallande risk att man aldrig får napp och slutligen tröttnar och ger upp.

Därför blir försörjningsstödet – som det nu är utformat – i många fall ren förvaring av individer.

Det bör vi förändra snarast möjligt.

Solveig Zander

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik