Debatt

SD:s partiprogram rasistiskt i klartext

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

M-politiker: Skrämmande påståenden om ”nedärvd essens”

I SD:s program beskriver Sverigedemokraterna en nedärvd mänsklig essens. Så länge SD har kvar påhittade rasskillnader i programmet är det inte som vilket parti som helst, skriver debattörerna.
I SD:s program beskriver Sverigedemokraterna en nedärvd mänsklig essens. Så länge SD har kvar påhittade rasskillnader i programmet är det inte som vilket parti som helst, skriver debattörerna.
Finn Bengtsson och Rolf K Nilsson, Moderaterna.

DEBATT. I Sverigedemokraternas partiprogram står följande beklämmande nonsens att läsa under rubriken "Sverigedemokraterna och människan" (Kapitel 2, sidan 8):

"...Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore. Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta att den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen..."

För alla som anser sig vara demokrater, och för oss tillika moderater, är denna programtext skrämmande läsning i sig, men också osaklig om vi ser till var den vetenskapliga genetiska forskningen befinner sig i dag.

Utläggningen i SD:s program om en mänsklig essens som är direktkopplad till våra gener saknar allt vetenskapligt stöd. Det är ett skamligt, fördomsfullt och lögnaktigt sätt att försöka dela in mänskligheten i vi och dom utifrån påstådda biologiska skillnader och hänvisa till en politisk ideologi.

All forskning tyder på det motsatta till vad SD hävdar i sitt program. Vi kan bara gå till vår svenske genetikforskare Ulf Pettersson vid Uppsala Universitet som lyfter fram att människosläktet är genetiskt extremt homogent trots alla skillnader i utseende (DN Debatt 11/4-09).

Under de miljoner år, med genetisk inblandning av andra människoarter, som dagens människa utvecklats har vi hamnat där vi är i dag. Så kan också våra efterkommande generationer genom så kallad epigenetisk påverkan fysiskt anpassas och förändras, förutsatt att tillräckligt stort evolutionärt tryck utövas under tillräckligt lång tid.

Ulf Petterssons och andra sakkunnigas omfattande forskning och genetiska kartläggning, som ny DNA-teknik kunnat erbjuda, visar att inga rasspecifika gener har kunnat identifieras.

Begreppet ras i exempelvis lagtexter kan därför alltmer ifrågasättas i den mån det fortfarande förekommer. I en förlängning blir ordet rasist under dessa premisser en beskrivning inte enbart på en person som skiljer ut folk på etnisk grund utan också på en person som tar avstånd från vetenskapliga forskningsresultat.

Det finns en politisk mognad i att ett samhälle har en humanistisk generös inställning till att ta emot människor från andra länder. Detta oavsett om det handlar om arbetskraftsinvandring eller erbjuder människor som flyr från krig och förtryck ett skydd för sina liv. Givet att det samtidigt kräver en anpassning till vad samhället klarar av att hantera med begränsade resurser.

Det finns däremot ingen politisk mognad att vid en jämförelse med människor från andra länder och kulturer grunda den på icke-existerande essenser och rasistiska fördomar.

Så länge SD har kvar sina påhittade rasskillnader i sitt program är det inte som vilket parti som helst.

Finn Bengtsson

Rolf K Nilsson

Här svarar SD på debatten: SD: Vår nationalism är inte rasistisk

Security Check Required
Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Sverigedemokraterna

ÄMNEN I ARTIKELN

Sverigedemokraterna

Rasism