Debatt

SD:s skrämselretorik blev Löfvens politik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

22 socialdemokrater: Regeringen måste backa från nya asylförslagen

Vi tillhör socialdemokratiska lokalavdelningar och föreningar runt om i landet som vill återupprätta en anständig asylpolitik, skriver de 22 debattörerna.
Vi tillhör socialdemokratiska lokalavdelningar och föreningar runt om i landet som vill återupprätta en anständig asylpolitik, skriver de 22 debattörerna.

DEBATT. Under 2015 förändrades Sverige i grunden. Efter att först ha avfärdat borgerlighetens och SD:s skrämselretorik valde regeringen under hösten att ansluta sig till den skeva beskrivningen av Sverige som ett land i kris.

Man slutade prata om desperata människors lidande, och reducerade dem till siffror. Denna avhumaniserande retorik började sedan omsättas i praktik, där id-tvång infördes i syfte att minska antalet människor som kan söka asyl i Sverige.

Under våren har riksdagen att ta ställning till ytterligare förslag, åtgärder som förväntas avskräcka även flyktingar med id-handlingar genom att försvåra livet för de som söker och beviljas asyl. 

Vi tillhör socialdemokratiska lokalavdelningar och föreningar som vill återupprätta en anständig asylpolitik. En politik som tar sin utgångspunkt i vår stolta tradition av internationell solidaritet och att erbjuda flyktingar fristad.

Vi instämmer i kritiken från de socialdemokratiska sidoorganisationerna. Vi anser även att de invändningar som framförts av berörda remissinstanser är graverande och borde tas på allvar.

Aktörer som Rädda Barnen, Amnesty, Svenska kyrkan, Röda korset och juridiska fakulteterna vid universiteten i Lund och Uppsala har alla påtalat att de föreslagna åtgärderna innebär en inskränkning av asylrätten. Man befarar att de kommer att skapa större otrygghet hos de som flyr hit och därmed försvåra möjligheten till integration, samt att ännu fler kommer att dö längs illegala flyktvägar.

De kommer dessutom att försätta redan utsatta människor i en extrem beroendeställning gentemot sina arbetsgivare när uppehållstillstånd och familjeåterförening villkoras av försörjning.

Den svenska omsvängningen har heller inte fått andra EU-länder att ta större ansvar. Tvärtom, vilket inte minst den ifrågasatta uppgörelsen mellan EU och Turkiet visar.

Vi förstår att det stora antalet asylsökande inneburit betydande utmaningar. Men vi hoppades att en rödgrön regerings fokus skulle vara på att konstruktivt försöka lösa dessa och tillvarata det stora engagemang som fanns hos svenska folket, snarare än att lägga energi och resurser på signalpolitik.

Är det verkligen en värdig socialdemokratisk vision att människor inte ska vilja komma till vårt land?

Trots ett halvår av omfattande invändningar tycks S-ledningen ännu inte ha tagit intryck. Den interna kritiken har man knappt bemödat sig om att bemöta. Civilsamhällets expertis har inte värdesatts när den krockat med regeringens vilja. Socialdemokratin som alltid framhävt att man haft örat mot marken har valt att inte lyssna till mångfalden av kritiska och oroliga röster. Till och med den socialdemokratiska paradgrenen ordning och reda har åsidosatts, när man genomfört hastiga och slarviga processer kring stora förändringar.  

I ett Europa där rasism, högerpopulism och totalitära politiska rörelser i snabb takt breder ut sig sätts arbetarrörelsens ideologi och styrka på prov. De beslut den socialdemokratiska riksdagsgruppen och regeringen fattar under våren kommer att vara avgörande för det svenska samhällets utveckling för lång tid framöver. Det kan verka som om vi inte har något annat val än att fortsätta åtstramningstävlingen med de andra EU-länderna, men i själva verket är det tvärtom.

Om vi vill skapa sammanhållning och jämlikhet är vårt enda val att bryta den uppdelning av människor som den nya asylpolitiken förstärker och befäster. Ännu finns det tid att tänka om.

Sofie Eriksson

Styrelseledamot Socialdemokraterna i Falun

Sergio Manzanares

Styrelseledamot Socialdemokraterna i Gävle

Pavlos Cavelier Bizas

Sekreterare Socialdemokraterna i Uppsala

Stefan Lissmark

Kommunalråd Socialdemokraterna i Höör

Elin Gustavsson

Kommunalråd Socialdemokraterna i Lund

Joakim Friberg

Kassör Socialdemokraterna i Lund

Martin Hansen

Styrelseledamot Socialdemokraterna i Lund

Kristin Linderoth

Socialdemokratisk debattör och skribent, aktiv i Socialdemokraterna i Lund

Filip Roslund

Aktiv i Socialdemokraterna i Lund

Henrietta Serrate

Aktiv i Socialdemokraterna i Växjö, styrelseledamot S-kvinnor i Växjö

Tomas Gustafsson

Styrelseledamot för Socialdemokraterna i Södra Älvsborgs partidistrikt

Adam Löberg

Inadjungerad styrelseledamot för Socialdemokraterna i Södra Älvsborgs partidistrikt

Therese Björklund

Tidigare styrelseledamot för Socialdemokraterna i Södra Älvsborgs partidistrikt

Elinor Odeberg

Ordförande unga S-kvinnor Rebella i Stockholm

Charlotte Malmborg

Ordförande Unga sossar i Malmö

Jonas Bergström

Vice ordförande Unga sossar i Malmö

Hanna Ljungberg

Styrelseledamot Sorgenfri S-förening i Malmö

Vanja Andersson

Styrelseledamot Sorgenfri S-förening i Malmö

Elin Brusewitz

Styrelseledamot SorgenfrisS-förening i Malmö

Pär Träff

Styrelseledamot Sorgenfri S-förening i Malmö

Klara Strandberg

Ordförande Avanti unga sossar i Lund

Hanna Asp

Ordförande Avantgarde unga S-kvinnor Skåne

Security Check RequiredDet flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingmottagandet i Sverige

LÄS VIDARE

Sverige bygger murar – och vi har fått nog!

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Socialdemokraterna

Debatt

Invandringspolitik

Stefan Löfven

Malmö