Fler män måste stå upp mot övergrepp

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Åsa Regnér: Regeringen lägger ny strategi mot mäns våld mot kvinnor

Problemet med våld mot flickor och kvinnor är inte begränsat till festivaler. Det är ett faktum att det finns män och pojkar som anser sig ha rätt att begränsa kvinnors och flickors rättigheter, skriver debattören.
Problemet med våld mot flickor och kvinnor är inte begränsat till festivaler. Det är ett faktum att det finns män och pojkar som anser sig ha rätt att begränsa kvinnors och flickors rättigheter, skriver debattören.

DEBATT. En 14-årig tjej ska för första gången själv gå på festival med vänner. Förväntningarna är höga. Ordet festival är egentligen positivt, men har under sommaren förknippats med trakasserier och övergrepp mot flickor och kvinnor.

Det är en bra och nödvändig debatt. Ett av målen för jämställdhetspolitiken är att våldet mot kvinnor ska upphöra. Det uppnår vi aldrig utan ett brett samhällsengagemang som bärs av både kvinnor och män och som inkluderar unga.

Jag träffar ofta kvinnorörelsen och män som jobbar för jämställdhet. För att försäkra mig om att även flickors erfarenheter tas med i vårt arbete har jag kontakt med bland annat Flickaplattformen. På internationella Flickadagen 11 oktober bjuder vi in till en hearing med unga tjejer. Syftet är att få deras bild av hur en trygg miljö ska vara. Det vill regeringen ta med sig inför framtida beslut.

Problemet med våld mot flickor och kvinnor är inte begränsat till festivaler. Det är ett faktum att det finns män och pojkar som anser sig ha rätt att begränsa kvinnors och flickors rättigheter. Detta handlar om brottslighet och ska bemötas så.

Det är ett beteende som syftar till att skrämmas på ett samhälleligt plan. Budskapet blir att kvinnor och flickor ska hålla sig på mattan, veta sin plats eller hålla sig hemma. Det begränsar det ena könets rörelsefrihet. Därför är det så viktigt att bemöta, bekämpa och benämna. Kvinnor och flickor har samma rätt till det offentliga rummet, den är absolut och får inte relativiseras.

Vi måste därför ha en bred samhällsdebatt och hålla kvar engagemanget även efter att sommarfestivalerna är över. Vi behöver nå ut till förskolor, skolor, förorter, innerstäder, socialtjänsten, arbetsplatser och nätet.

Vi vet genom forskning att män med könsstereotypa värderingar och särskilt som umgås med andra män med kvinnoförakt, har ökad risk att utöva våld mot kvinnor. Regeringen har därför påbörjat ett långsiktigt brett arbete för att förebygga våld mot kvinnor i hela samhället. Det gäller främst att nå pojkar och män i Sverige, oavsett bakgrund.

Framgångar på jämställdhetsområdet har aldrig kommit av sig själva. De är historiskt sett alltid frukten av en strategisk, ofta hård, ibland farlig kamp som kvinnor, organisationer, feministiska politiker och några män, genomfört.

Om vi ska stoppa våldet måste fler män och pojkar öppet ta ställning mot våld och kvinnoförakt. Att män och pojkar engagerar sig och känner sig delaktiga i vardagligt jämställdhetsarbete är avgörande. Det finns och har alltid funnits män som står på kvinnors sida i jämställdhetsarbetet, det visar historien och samtiden, men de är för få.

Varför är det så? Att ojämställdhet råder, är ju knappast en nyhet. Orättvisor som drabbar kvinnor i form av lägre lön, pensioner och våldsutsatthet är ju inga småsaker. Och män tar ställning och frontar i andra politiska frågor som handlar om djupa orättvisor. Vi behöver ett samtal om hur vi uppnår äkta solidaritet från män för kvinnors lika rättigheter. Jag kommer att bjuda in till sådana under året som kommer.

Regeringen lägger i höst en skrivelse om jämställdhetspolitiken och en strategi mot mäns våld mot kvinnor. Där intensifierar vi de förebyggande insatserna, presenterar åtgärder mot hedersrelaterat våld, mot sexköp och människohandel.

I Sverige finns lyckligtvis många goda exempel på att samhället går att förändra, inte minst när det gäller rättigheter för barn och kvinnor. Vi har stor kunskap om jämställdhet och metoder för att främja den. Vi måste inte börja från början, men vi måste jobba hårt. Det kommer jag att göra!

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Läs repliken från Muf:s Louise Meijer: Porta förövarna från festivalerna, Regnér

Och slutrepliken från Åsa Regner: Lagstiftning är inte enda lösningen

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN