ÅSIKT

Israels ansvar ligger i att upprätthålla lag och ordning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Martin Blecher om rivning av hus i Palestina

REPLIK. Israel har, tvärtemot av vad man inte kan utläsa i det svenska debattklimatet, ett väldigt gott anseende som rättsstat. Den före detta chefsåklagaren för Internationella Brottsdomstolen, Luis Moreno Occampo, har på ett utmärkt sätt beskrivit kontexten Israel befinner sig i: “Being here in Israel is not like talking about international justice in Boston or Sweden. The issues here are not academic.”

Hagai El Ads debattartikel i Aftonbladet får det att låta som att verkligheten israeler och palestinier lever i är svart eller vit.

Han kommer med lösa referenser till internationell rätt. Internationell rätt är på det klara med ockupationsmaktens ansvar och skyldigheter. Haagkonventionens artikel 43 stipulerar exempelvis att ockupationsmakten ska säkerställa och trygga den allmänna ordningen och det offentliga livet, under iakttagande, såvida icke bestämt hinder häremot möter, av de i landet gällande lagarna.

Hagai El Ad ondgör sig över det faktum över svårigheten att få byggtillstånd i Palestina och anger det som ett av skälen till att EU bygger illegala bostadsstrukturer i Palestina.

För att sätta saker i kontrast och perspektiv kan vi ta den svenska bostadsmarknaden som exempel. Varför är det kris på svenska bostadsmarknaden?

Precis som i Israel så är mycket av byggnadsprocessen i Sverige en fråga om tillgång till mark, komplicerade överklagningsprocesser, miljöskydd och friluftsliv. I Sverige har vi, precis som i Israel, en brist på planlagd byggklar mark. Andra svårigheter är utdragna detaljplaneprocesser, omständliga byggregler och brist på enhetliga krav över landet. Israel skiljer sig inte från något annat västland i det avseendet.

I Sverige har vi också illegalt byggande. Enda skillnaden är att folk är aningslösa inför det.

Om Hagai El Ads ärende har några meriter så kan han driva det i israelisk domstol istället för att skriva debattartiklar i internationell press.

Martin Blecher

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM