Klockan 16.45 – då är kvinnor utan pension

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SKPF: Fyra förslag till regeringen för mer jämställda pensioner

Om männen har pension hela dygnet, så har kvinnor ingen pension efter kvart i fem., skriver debattören.

DEBATT. Om du som läser detta gör det klockan 16.45 på eftermiddagen finns det anledning att stanna upp en smula och tänka efter. Just kvart i fem går nämligen jämställdheten i pension. Om männen har pension hela dygnet, så har kvinnor ingen pension efter kvart i fem.

Så illa ser det ut om man jämför kvinnors och mäns genomsnittliga dagsinkomst från pensionssystemet. Att det ser ut som det gör beror inte på pensionssystemet i sig, utan på att arbetslivet fortfarande är så ojämställt som det är.

Det behövs nu ett arbete på flera fronter för att komma till rätta med detta. De kvinnor som i dag tvingas överleva på en alltför knapp pension behöver redan i morgon få kraftiga och varaktiga förbättringar av sina pensionsinkomster, och de kvinnor som ska bli kommande generationers pensionärer måste få bättre villkor i sitt arbetsliv.

Det här kräver flera politiska beslut, fattade i bred enighet. När pensionsöverenskommelsen träffades för över tjugo år sedan gjordes inga särskilda åtgärder för att undanröja den ojämställdhet som man redan då tydligt såg skulle följa med från arbetslivet in i pensionen. Orsaken var en övertro på att den allmänna löneutvecklingen skulle lösa jämställdhetsproblemen på arbetsmarknaden och att pensionerna därför skulle bli mer jämställda så att säga av sig självt.

Nu har vi sett att så inte är fallet och pensionsgruppen har äntligen uppmärksammat problemet på ett konkret sätt. Flera utredningar har genomförts och inom kort kommer regeringen med ett antal förslag som ska förbättra jämställdheten bland pensionärer.

Från SKPF Pensionärernas sida ser vi gärna att åtgärder för att ta itu med några av de grundläggande problemen återfinns i förslagen. Vi vill därför se följande från regeringen:

Se till att de lägsta pensionerna följer löneutvecklingen. Garantipensionerna räknas i dag upp med konsumentprisindex, vilket gör att förändringar i räntan får stort genomslag och till exempel i år leder till en sänkning av pensionen. Men hur många garantipensionärer har stora lån?

Förbered för framtidens äldreomsorg nu! Se till att skapa arbetsvillkor, arbetsmiljö och löneläge som gör att rekryteringen av framtidens personal inom äldreomsorgen sker med kvalitet. Vi kommer aldrig att acceptera att äldreomsorg ses som ett genomgångsyrke där kvalitetskrav på verksamheten blir låga eller obefintliga.

Minska nyrekryteringen av fattigpensionärer. Det går att göra till exempel genom att skapa fler heltidstjänster i kvinnodominerade yrken och se till att kräva avsättningar till tjänstepension vid offentliga upphandlingar.

Men det viktigaste kravet är ändå att reformera hela pensionssystemet och då med utgångspunkt från ett kvinnoperspektiv!

Den kvinnliga frigörelsen har byggt på att kvinnor ska kunna försörja sig själva och inte vara beroende av en partner. Varför ska den frigörelsen inte gälla för den som fyllt 65?

Dagens och framtidens pensionärer ska kunna leva ett gott liv – inte bara överleva i ständig oro för framtiden. Att se till att det blir så är SKPF Pensionärernas huvuduppgift framöver!

Berit Bölander

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: