Kultur ska växa och upphovsrätt fungera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från ansvariga ministrar om upphovsrätten

REPLIK. Det brev regeringen ställt sig bakom tillsammans med tio andra medlemsstater gällande så kallade plattformar tar sikte på hur EU kan underlätta det digitala samhällets utveckling. Anslaget var brett och syftet tydligt; att påverka EU-debatten i Bryssel. Begreppet ”plattformar” är mycket brett och kan tex innefatta sökmotorer, marknadsplatser för e-handel och delningstjänster.

Ingen vinner på att utvecklingen av plattformar hindras av betungande reglering. Det är viktigt att främja digitaliseringens möjligheter och plattformar kan vara en viktig språngbräda för svenska företag.

Om vi tittar på den svenska utvecklingen för nya innovativa bolag kan vi se att framgången delvis kan förklaras av att vi snarare har främjat innovation och inte hastat fram ny reglering. Brevet tog sin utgångspunkt i just denna farhåga, att begränsningar kan uppstå för svenska företag om det tillkommer ny reglering på EU-nivå.

Utgångspunkten för regeringen har varit att redan befintlig lagstiftning bör utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Detta utesluter förstås inte att lagstiftning kan behöva anpassas. Ett sådant område skulle kunna vara upphovsrätten.

Sverige är en innovativ och kreativ toppnation med musik i världsklass, vilket genererar växande exportintäkter. För att de kreativa och kulturella näringarna ska få de bästa förutsättningarna att växa måste Sverige ha en fungerande upphovsrätt.

Vi vill därför vara tydliga med att regeringen genom brevet inte på förhand tagit ställning till eventuella åtgärder som kan behövas på upphovsrättsområdet. Tack vare frihandeln har svenska företag blivit världsledande på ett flertal områden. Vi måste fatta väl avvägda beslut, inklusive upphovsrätten, även i ljuset av digitaliseringen.

Ann Linde, handelsminister (S)

Mikael Damberg, näringsministern (S)

Läs artisternas debattartikel: Damberg, låt oss få betalt för vårt jobb

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: